Najlepszy doktorat o kulturze 2015/2016!

Data publikacji: 30.06.2016
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Dr Xawery Stańczyk został laureatem organizowanego już po raz dwunasty przez Narodowe Centrum Kultury konkursu na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze. Rozprawa „Kultura alternatywna w Polsce 1978-1996. Wyobraźnia, samoorganizacja, komunikacja” została uznana za najlepszą spośród 16 zakwalifikowanych do II etapu konkursu. Przyznano także cztery wyróżnienia.

Konkurs na pracę doktorską organizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury od 2004 r. Zwycięzcy wyłaniani są w dwuetapowym postępowaniu. Spośród 22 zgłoszonych prac komisja zakwalifikowała 16, które zostały poddane szczegółowym recenzjom. W wyniku prac komisji wyłoniono laureata – dr. Xawerego Stańczyka, którego badania „pozwoliły zrozumieć specyfikę kultury alternatywnej w społecznych i kulturowych kontekstach Polskiej Republiki Ludowej i późniejszego okresu transformacji ustrojowej. Specyfika ta oparta była na nieformalnych, nieoficjalnych, dobrowolnych kontaktach między ludźmi, zazwyczaj efemerycznych, lecz intensywnych.”

Przyznane zostały także cztery wyróżnienia: dr Dominice Skibie za pracę „Cyganeria artystyczna i cyganowanie w romantycznej Warszawie”, dr. Krzysztofowi Kasińskiemu za pracę „Wielokulturowość czy asymilacja - teorie integracji etnicznej na przykładzie działalności Ku Klux Klanu i amerykańskich neonazistów w latach 1915-1945”, dr Agacie Sikorze, za pracę „Źródła i rozwój szczerości jako kategorii kulturowej w świetle polskiej praktyki epistolograficznej przełomu XVIII i XIX wieku w kontekście przemian europejskich”, dr Marcie Sankiewicz za prace „Ikonografia Hatszepsut i Totmesa III w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari jako odbicie relacji między współwładcami”

Jury, złożone z przedstawicieli środowiska naukowego, oceniało nadesłane prace według czterech kryteriów: trafność problematyzacji, sprawność stylistyczna i dojrzałość wywodu teoretycznego, nowatorstwo i oryginalność ujęcia, znajomość dorobku dziedziny z uwzględnieniem polskiej tradycji badawczej oraz atrakcyjność dla przyszłych czytelników.

Laureat otrzyma nagrodę w wysokości 5.000 złotych, a jego praca zostanie opublikowana w wydawnictwie Narodowego Centrum Kultury w serii „Kurs na Kulturę”. Wyróżnieni otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 1.000 złotych.