Kontakt

W sprawach organizacyjnych i muzycznych:
Krzysztof Kozłowski
Stowarzyszenie „Iuvenales Cantores Lodziensis – pro Europe”
krzysztof@choirconductor.pl
+48 601 825 592

Koordynator ze strony NCK:
Anna Wołowczyk
Dział Projektów Kulturalnych
Narodowe Centrum Kultury
awolowczyk@nck.pl
+48 22 21 00 181

Kontakt dla mediów:
Kajus Augustyniak
Rzecznik Prasowy Narodowego Centrum Kultury 
kajus.augustyniak@nck.pl
+48 22 21 00 169