Kontakt

W sprawach organizacyjnych i muzycznych:
Krzysztof Kozłowski
Stowarzyszenie „Iuvenales Cantores Lodziensis – pro Europe”
krzysztof(at)choirconductor.pl
+48 601 825 592

Koordynator ze strony NCK:
Monika Derenda
Dział Projektów Kulturalnych
Narodowe Centrum Kultury
mderenda(at)nck.pl
+48 22 209 80 79