Kontakt

Monika Derenda
Dział Projektów Kulturalnych
Krzysztof / Stowarzyszenie „Iuvenales Cantores Lodziensis – pro Europe” Kozłowski
Sprawy organizacyjne i muzyczne konkursu Do Hymnu