Kontakt

Elżbieta Baron
Dział Projektów Kulturalnych
Krzysztof Kozłowski / Stowarzyszenie „Iuvenales Cantores Lodziensis – pro Europe”
Sprawy organizacyjne i muzyczne konkursu Do Hymnu