Gala II edycji konkursu Do Hymnu

Galeria Porczyńskich - Warszawa, Plac Bankowy 1
Pon. 17 czerwca 2019 r.   g. 12:00

17 czerwca w Warszawie odbędzie się gala II edycji konkursu Do Hymnu, organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury w  ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

W uroczystości wezmą udział reprezentacje 16 szkół podstawowych z całej Polski, nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie, oraz jurorzy – znakomici pedagodzy, wykładowcy akademiccy. Ponad 200 dzieci wspólnie ze swymi opiekunami oraz gośćmi uroczystości odśpiewa hymn państwowy. Pula nagród, które trafią do laureatów i finalistów, to 110 tys. zł.

Do Hymnu to ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych na wspólne, jednogłosowe wykonanie hymnu państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych przez co najmniej połowę uczniów danej szkoły.

W tym roku wyjątkowo (ze względu na 15-lecie wstąpienia Polski do UE) jedną z nich była Oda do radości ze słowami F. Schillera, w przekładzie K. I. Gałczyńskiego. Kolejną pieśń uczestnicy konkursu mogli wybrać spośród 7 wymienionych tytułów: Bogurodzica, Gaude Mater Polonia, Rota, Marsz Polonia, Boże, coś Polskę, Święta miłości kochanej Ojczyzny, Żeby Polska była Polską. Pieśni konkursowe muszą być wykonane a cappella, na żywo i z pamięci.