O festiwalu

I Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej EUFONIE

Warszawa, 23 listopada – 1 grudnia 2018 roku

„Eufonie” to nowy festiwal muzyczny, odwołujący się do tradycji wspólnoty regionalnej większości krajów określanych dzisiaj jako Europa Środkowo-Wschodnia, rozciągająca się od Bałkanów, poprzez Rumunię i Austrię, kraje Grupy Wyszehradzkiej, Ukrainę i Białoruś, po kraje bałtyckie, poszerzana niekiedy o Skandynawię. Obszar ten to fascynujący tygiel ścierających się wpływów Wschodu i Zachodu, kipiący energią kulturową, która nieraz określała tożsamość narodów bez własnych państw.

Chcemy, aby w nowym festiwalu przeglądała się historia regionu i jego dzień dzisiejszy, toteż wydarzenia kulturalne w ramach projektu prezentować będą muzykę różnych epok i stylów: od muzyki poważnej do ambitnej muzyki popularnej poprzez muzyczne eksperymenty. Występować będą uznani artyści z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, lecz w festiwalowych salach koncertowych nie zabraknie również solistów i zespołów z innych części świata.

Podczas tegorocznej edycji Festiwalu – organizowanej w szczególnym roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – usłyszymy między innymi dzieła Karola Szymanowskiego, Béli Bartóka, Henryka Mikołaja Góreckiego, Antonína Dvořáka, Arvo Pärta. Szeroki program repertuarowy stworzy możliwość prezentacji kompleksowego obrazu regionu Europy Środkowo-Wschodniej, odkrywania nowych kontekstów kulturowych oraz poszukiwania muzycznych inspiracji. 

Mecenasem I Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej jest PKN ORLEN S.A.

Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.