Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej EUFONIE

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej EUFONIE to nowy festiwal muzyczny, odwołujący się do tradycji wspólnoty regionalnej większości krajów określanych dzisiaj jako Europa Środkowo-Wschodnia.

"Eufonie" is a new music festival, referring to the tradition of the regional community of most countries today referred to as Central and Eastern Europe.

Warszawa, 15-23 listopada 2019 roku / Warsaw, November 15-23, 2019