Barwy Wspólne „Poczuj Polskę”

Barwy Wspólne

Sensoryczny pakiet edukacyjny dla dzieci od 4 do 10 lat to innowacyjne narzędzie skierowane do edukatorek i animatorów. 

 Ważne było dla nas, aby stworzyć materiały przyjemne, pobudzające zmysły i przejrzyste. Właśnie dlatego podjęliśmy decyzję o użyciu rozwiązań z obszaru projektowania uniwersalnego, języka prostego oraz stworzyliśmy teksty alternatywne do materiałów wizualnych. Poszczególne elementy pakietu: Widoki Wspólne, Dźwięki Wspólne, Wrażenia Wspólne, Znaki Wspólne, Smaki Wspólne, pozwalają na rozwijanie postawy patriotycznej poprzez odkrywanie i inspirowanie się między innymi polską fotografią dokumentalną, typografią, specyfiką naszego języka oraz zasobami lokalnej przyrody.  

Pakiet kierujemy do nauczycieli, edukatorów, animatorów, osób pracujących z dziećmi w muzeum, domu kultury, bibliotece, czy świetlicy. 5 scenariuszy warsztatowych to propozycje działań dla grup wiekowych 4-6 i 7-10 lat, które można zrealizować w czasie od 1 do 2 godzin. Towarzyszą im plansze ciekawostek do wykorzystania podczas zajęć oraz artefakty - obiekty pobudzające zmysły.

 

Cały pakiet składa się z:

- karty informacyjnej

- artefaktów

- scenariuszy warsztatów

- plansz ciekawostek

- koła inspiracji

 

Do opracowania koncepcji oraz treści edukacyjnych zestawu zaprosiliśmy:

Agnieszka Pajączkowska – Widoki Wspólne (wzrok)

Sebastian Świąder, Dominik Gawroński – Dźwięki Wspólne (słuch)

Paweł Szeibel – Wrażenia Wspólne (węch)

Mateusz Machalski – Znaki Wspólne (dotyk)

Monika Kucia – Smaki Wspólne (smak)

Oraz

Natalia Gołubowska – koncepcja i koordynacja projektu

Magdalena Kreis – współpraca koncepcyjna, redakcja merytoryczna,

Paulina Galanciak-Ilczyszyn – projektowanie uniwersalne, język prosty, korekta,

Agata Królak – projekt graficzny.

 

 

Pobierz pakiet edukacyjny „Poczuj Polskę” Barwy Wspólne. Zrealizuj działania i podziel się fotorelacją w mediach społecznościowych. Oznacz nas @Narodowe Centrum Kultury #BarwyWspólne #WidokiWspólne #DźwiękiWspólne #WrażeniaWspólne #ZnakiWspólne #SmakiWspólne. Wykorzystując pakiet w swoich działaniach, poinformuj odbiorców o jego autorach. 

 

 Licencja jest niewyłączna i ma następujące warunki: uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na potrzeby wykorzystania materiałów w warsztatach z prawem do zwielokrotniania i modyfikowania w ramach warsztatów, bez utworów zależnych (nie wolno rozpowszechniać zmodyfikowanych treści).