Barwy Wspólne

Kampania społeczno-edukacyjna Barwy Wspólne skupiona jest wokół symboli narodowych i kulturowych. Jej celem jest rozwijanie uczuć i postaw patriotycznych rozumianych jako codzienne, drobne gesty oraz szacunek symboli narodowych.