#BarwyWspólne

#BarwyWspólne to prowadzona przez Narodowe Centrum Kultury kampania społeczno-edukacyjna.

Celem programu jest rozpowszechnianie wiedzy o symbolach narodowych, praktykach ich wykorzystywania oraz sposobach traktowania. Ponadto kampania ma za zadanie budowanie szacunku i pozytywnego odbioru symboli narodowych, które powinny stać się naturalnym elementem życia każdego Polaka.

Kampania realizowana jest w ramach Wieloletniego Programu „Niepodległa”. W ramach działań planowane są: kampania promocyjna, pikniki, warsztaty, programy edukacyjne, wystawy.

Pierwsza odsłona kampanii miała miejsce 2 maja 2018 roku.