Barwy Wspólne

Barwy Wspólne to kampania społeczno-edukacyjne skupiona wokół symboli narodowych i kulturowych. Jej celem jest rozwijanie uczuć i postaw patriotycznych rozumianych jako codzienne, drobne gesty oraz szacunek do symboli narodowych.

Staramy się odpowiedzieć na pytanie: co to znaczy być patriotą w dzisiejszym świecie? Edukujemy i zachęcamy do świętowania polskości na co dzień – nie tylko od święta!