Pomysłobranie vol.2: WIDZĘ PATRIOTYZM – przedłużamy nabór scenariuszy!

Data publikacji: 31.03.2021
Średni czas czytania 4 minuty
drukuj

W drugiej odsłonie Pomysłobrania szukamy inspiracji do ciekawych i nieszablonowych działań edukacyjnych dotyczących patriotyzmu, którego nośnikiem jest SZTUKA. 

Dołącz do entuzjastów Barw Wspólnych i podziel się swoją wizją patriotyzmu! 

Polskie dziedzictwo, nasze emocje i postawy wobec kraju są dla nas ważne. W ramach projektu Pomysłobranie chcemy zachęcać Polaków – szczególnie tych młodych – do inicjowania dialogu i dyskutowania na te tematy, do aktywnego poszukiwania efektywnych metod i sposobów patriotycznego wychowania i rozmawiania o współczesnym patriotyzmie.   

Chcemy wspólnie pochylić się nad tym: 

  • jak wykorzystywać walory dziedzictwa artystycznego Polski do rozmowy o patriotyzmie? 
  • jak wzmacniać i pielęgnować wśród dzieci i młodzieży postawy patriotyczne poprzez sztukę wizualną w sposób nowoczesny, przystępny i motywujący?
  • jak integrować społeczności wokół patriotyzmu, pojmowanego nie tylko jako pożądana postawa czy powinność, ale sposób na życie?
  • jak zachęcać do świadomego i zaangażowanego uczestnictwa w kulturze i dbałości o wspólne dziedzictwo?

Do udziału w akcji zapraszamy edukatorów, animatorów, nauczycieli, liderów grup, freelancerów oraz osoby działające społecznie, zainteresowane rozwojem w dziedzinie edukacji patriotycznej, w tym szczególnie studentów uczelni artystycznych, harcerzy i młodzież ze szkół ponadpodstawowych o profilu plastycznym. 


Wypełnij formularz zgłoszeniowy →

NABÓR PRZEDŁUŻONY! Na scenariusze czekamy do 18 lipca 2021 r.  

Przed wysłaniem zgłoszenia zapoznaj się z poniższym Regulaminem


Czekamy na autorskie scenariusze z inspirującymi pomysłami na działania edukacyjne, z dołączoną krótką notatką o autorze. Liczymy na kreatywne i nowatorskie propozycje budowania lokalnej lub środowiskowej wspólnoty na bazie nowoczesnego patriotyzmu. Najciekawsze i najbardziej innowacyjne scenariusze zostaną zaprezentowane w publikacji Barwy Wspólne vol. 2, stanowiącej kontynuację zbioru propozycji na zajęcia edukacyjne, a na laureatów czekają atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe.  

Autorzy najwyżej ocenionych przez jury scenariuszy zostaną zaproszeni do udziału w weekendowym zlocie, połączonym z warsztatami, który odbędzie się w październiku 2021 r.