Debata Polskie DNA | marka Polski

Facebook + Youtube NCK
Wt. 13 kwietnia 2021 r.   g. 18:00

Debata z twórcami i konsumentami kultury, ekspertami biznesu i marketingu

Podczas pierwszej w tym roku debaty z cyklu Polskie DNA prof. Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury porozmawia ze znakomitymi ekspertami o patriotyzmie i kulturze w kontekście budowania marki naszego kraju, na którą składają się wizerunki ludzi, miejsc i polskich produktów.

Paneliści będą dyskutować o tym, czy i w jaki sposób kultura  jako jeden z elementów jednoczących i wzmacniających wspólnotę, tworzących tożsamość narodową – może stać się atrakcyjnym produktem na rynku, czy wydarzenia, ludzie, instytucje kultury mogą budować i wzmacniać markę Polski oraz  jak wykorzystać narzędzia, które daje nam marketing, w upowszechnianiu kultury i promowaniu oraz umacnianiu postaw patriotycznych.

Do rozmowy zaprosiliśmy ekspertów i praktyków biznesu, marketingu i kultury. Wezmą w niej udział:

  • Grzegorz Kiszluk  – redaktor naczelny i wydawca magazynu Brief;
  • Adam Mikołajczyk – prezes zarządu Fundacji Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc;
  • Paweł Tkaczyk – ekspert, strateg budowania marki, Midea;
  • dr Katarzyna Mieczkowska – dyrektor Muzeum Narodowego w Lublinie;
  • Katarzyna Ziętal – dyrektor Centrum Archiwistyki Społecznej w Warszawie.

Zobacz na Facebook'u

Zobacz na Youtub'ie

O projekcie

Debaty z cyklu Polskie DNA są elementem kampanii społeczno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury #Barwy Wspólne, której celem jest rozwijanie uczuć i postaw patriotycznych rozumianych jako codzienne, drobne gesty oraz szacunek symboli narodowych. Staramy się odpowiedzieć na pytanie: co to znaczy być patriotą w dzisiejszym świecie? Edukujemy i zachęcamy do świętowania polskości na co dzień – nie tylko od święta!