Nowy numer kwartalnika „Kultura Współczesna” już za chwilę!

Date of publication: 12.01.2016
Średni czas czytania 4 minutes
print

Autorzy zebrani przez redaktorów numeru, prof. Pawła Śpiewaka i dra Piotra Kulasa, przedstawiają zmiany, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich lat w obszarze, który określić można mianem „polskiej inteligencji”. Prezentują liczne odcienie tego terminu, jego związki z innymi grupami społecznymi oraz pokazują, jak inteligencja wiąże się z polską kulturą. 

Nowy numer kwartalnika „Kultura Współczesna” już za chwilę!
fragment okładki

Autorzy koncepcji tak piszą o niej:

Większość obserwatorów i badaczy zgadza się, że inteligencja rozwinęła się w warunkach cywilizacyjnego zapóźnienia. Pojawiła się w miejsce burżuazji i mieszczaństwa, które z racji historycznych uwarunkowań nie mogły się w pełni rozwinąć w Polsce. To, między innymi, z tej konstatacji wyprowadzano po 1989 roku odmienne przewidywania odnośnie trwania tej kategorii. Oczywiście, zarówno pytanie o koniec inteligencji, jak i o jej przekształcanie stanowią stałe motywy inteligenckiej i badawczej autorefleksji. […] Warto zauważyć, że wątki dotyczące profesjonalizacji i przekształcenia tej grupy pojawiły się na długo przed okresem transformacji . Zmiana systemu przyniosła jednak nowe problemy. Część badaczy twierdziła wówczas, że w nowym systemie inteligencja skazana jest na przeminiecie lub na stanie się częścią klasy średniej, uszczegółowieniem tej tezy był pogląd, że przemieni się ona w grupę tak zwanych profesjonalistów lub/i zostanie zastąpiona przez intelektualistów. Niektórzy komentatorzy przekonywali, że inteligenci stanowią grupę, która najlepiej poradziła sobie podczas transformacji i najwięcej skorzystała na przemianach po 1989 roku.

Dzisiaj zaś inteligencja pełni rolę kulturowego hegemona w polskim społeczeństwie. Przywołany podział zdaje się najważniejszy, choć stanowisk i ujęć problematyki dałoby się przytoczyć więcej. Warto zauważyć, że różnice między stanowiskami na temat inteligencji wynikają często z odmiennych zakresów znaczeniowych, jakie różni autorzy przypisują tej kategorii. Jedno z ujęć traktuje ją jako warstwę społeczną; w drugim przypadku mówi się o inteligencji jako elicie bądź grupie etosowej . Stąd też pytanie o jej zanikanie czy przekształcenia w inną kategorię może prowadzić do odmiennych odpowiedzi w zależności od tego, jakie wyobrażenia czy założenia kryją się za tym pojęciem.

 

Poza tekstami przedstawiającymi zjawiska towarzyszące inteligencji w numerze 4/2015 „Kultury Współczesnej” znajdziecie też interesującą dyskusję poświęconą emigrantom i kontekstom, do których nowa fala uchodźców się odwołuje. Dyskusję moderował i zainicjował prof. Tomasz Majewski, członek redakcji naszego kwartalnika. Więcej informacji o niej znajdziecie na stronie kwartalnika.

Dodatkowo polecamy uwadze interesujący artykuł Alberta Miścioraka poświęcony krajobrazom Wrocławia. Warto do niego zajrzeć, zwłaszcza jeśli planujecie wizytę w tegorocznej Europejskiej Stolicy Kultury.

Dokładny spis treści numeru znajdziecie w archiwum.

Kwartalnik znajdziecie w księgarni Narodowego Centrum Kultury, sieci księgarń partnerskich NCK i Empikach.