2. konferencja Kultura i rozwój

ul. Bracka 25 Warszawa - ul. Bracka 25 Warszawa
Mon 03 November 2014 r.   g. 00:00—00:00

Program Kultura i rozwój stawia sobie zadanie stworzenia mapy nowych praktyk kulturowych oraz scharakteryzowanie ich pod kątem oddziaływania pro-rozwojowego. Podczas 2. Konferencji Kultura i rozwój zaprezentujemy wyniki analizy case study realizowanych pod opieką prof. Jerzego Hausnera przez zespół jego seminarzystów, doktorantów i współpracowników. Warszawa, 25 listopada.

„Mapa to nie jest terytorium” pisał Edwin Bendyk w tekście otwierającym pierwszą Konferencję Kultura i rozwój w 2013 roku. Jeśli dzisiejszą kulturę identyfikujemy poprzez dobrze rozpoznane instytucje i zaakceptowane formy działania, a słowo rozwój przywołuje na myśl jedynie wzrost gospodarczy, oznacza to, że gdzieś nam umyka duży fragment pola kultury (terytorium). Jednym z celów programu Kultura i rozwój jest odsłonięcie praktyk i aktywności kulturalnych pomijanych w dominujących opisach przestrzeni kultury.

Omówionych zostanie 6 studiów przypadku: Autonomiczne Centrum Społeczne Cicha 4 (Lublin), Fundacja Cohabitat (Łódź), Koło Gospodyń Wiejskich (Lesznowola), Praska Biblioteka Sąsiedzka (Warszawa), Stowarzyszenie De-novo (Dynów) i Teatr Łaźnia Nowa (Kraków/Nowa Huta) oraz poznamy konkluzje płynące z konwersatoriów programu Fraktale. Uczestnicy Konferencji odpowiedzą na pytanie: w jaki sposób nowe praktyki kulturowe zorientowane na upodmiotowienie, wspólnotowość, partycypację i społeczną podtrzymywalność przyczyniają się do podniesienia jakości życia obywateli, to jest – do rozwoju społeczno-gospodarczego.

Konferencja skierowana jest do menedżerow kultury, pracowników instytucji kultury, organizacji i inicjatyw społecznych działających w przestrzeni kultury, animatorów, instruktorów, twórców, a także studentów kierunków związanych z animacją, kulturą i zarządzaniem w kulturze. Konferencja skierowana jest także do przedstawicieli struktur rządowych i samorządowych, którzy odpowie-dzialni są za tworzenie strategii i programów kultury.

Program konferencji oraz rejestracja uczestników: www.instytut-studiow.pl

Rejestracja uczestników trwa do 16.11.2014. Zgłoszenie należy wysłać wypełniając formularz.

Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie uczestnictwa prześlemy do 18.11.2014. 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i zakwaterowania. Uczestnicy otrzymają bezpłatne wejściówki na spektakl teatralny towarzyszący konferencji.

---
Organizatorzy: Instytut Studiów Zaawansowanych, Narodowe Centrum Kultury, Krytyka Polityczna
Partnerzy: European Cultural Foundation, Miasto Stołeczne Warszawa, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana
Współpraca: Marzyciele i rzemieślnicy. Dom innowacji społecznych, Teatr Studio