Kongres Kultury Polskiej w 2009 roku przyczynił się do szybkiego rozwoju nowoczesnej refleksji nad zagadnieniami rozwoju społeczno-gospodarczego jako procesu osadzonego w kulturze i warunkowanego przez kulturę i występujące w niej zjawiska. Powstało naonczas wiele inicjatyw o charakterze badawczym i seminaryjnym w wyniku których wytworzony został obszerny zasób wiedzy z takich obszarów jak ekonomika kultury, ekonomika mediów, kulturalna ekonomia polityczna czy socjologia i antropologia kreatywności i innowacyjności. Coraz więcej badaczy rozwija oryginalne badania i adaptuje najnowsze koncepcje zachodnie poznawcze do polskiej rzeczywistości. To doskonały moment, by podjąć próbę konsolidacji tego wysiłku przez stworzenie miejsca – węzła w sieci produkcji wiedzy o kulturze i rozwoju, którego celem będzie stymulowanie pracy naukowej w obszarze badań nad kulturą i rozwojem oraz przybliżanie polskiemu czytelnikowi najnowszych wyników badań prowadzonych na całym świecie.

Miejscem realizacji tych założeń jest Platforma Multimedialna, której punktem centralnym jest kwartalnik naukowy „Kultura i Rozwój”. Pismo powstaje dzięki współpracy Narodowego Centrum Kultury (wydawca) z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie (współwydawca). Za cel stawia sobie ono przedstawianie najciekawszych problemów związanych z ekonomią kultury w Polsce i na świecie oraz komentowanie nowych koncepcji dotyczących kulturalnej polityki rozwojowej autorstwa krajowych i zagranicznych badaczy.

Pismo będzie wydawane w systemie Open Access – kolejne numery będą dostępne do pobrania ze strony pisma i partnerów w dniu premiery (w formatach .pdf, .epub i .mobi). Poza wersją elektroniczną, Narodowe Centrum Kultury będzie też przekazywać bezpłatne egzemplarze pisma bibliotekom i czytelniom naukowym, które zechcą je subskrybować. Przedstawicieli bibliotek do których redakcji nie udało się dotrzeć są zainteresowani subskrypcją proszeni są o kontakt z redakcją.

By zachować wysoki poziom naukowy kwartalnika do Rad Naukowej i Redakcyjnej zostali zaproszeni uznani naukowcy specjalizujący się w badaniu polityk kulturalnych oraz ekonomii kultury oraz przedstawiciele organizacji od lat promujących w polskich środowiskach rozwiązania ułatwiające współpracy kultury z biznesem. Pełne składy obu rad ogłosimy niebawem.

Poza pismem naukowym na Platformę Multimedialną składają się też blogi: Kultura się liczy!, Kultura 2.0 i Portrety Miast Polskich. Opiekę merytoryczną nad nimi sprawować będzie Edwin Bendyk. Będą one multimedialnym i popularnonaukowym uzupełnieniem tekstów zawartych w kwartalniku, a zarazem pozwolą na komentowanie ulotnych zjawisk, które często nie wytrzymują próby czasu, ale nierzadko inspirują długofalowe działania. Zebranie wpisów na tych blogach w jednym miejscu pozwoli na stworzenie sieci tematów i kontekstów, które mogą zainspirować konkretne działania lub powstanie ciekawych tekstów naukowych do kwartalnika lub kolejnych wpisów na blogach.

Numer zerowy pisma ukaże się na przełomie listopada i grudnia 2015 roku. Ukażą się w nim m.in. artykuł programowy autorstwa prof. Jerzego Hausnera i Edwina Bendyka oraz artykuł prof. Boba Jessopa. Oficjalna inauguracja wydawania pisma zbiegnie się z konferencją podsumowującą obchody dwudziestopięciolecia Kultury Samorządowej w Kancelarii Prezydenta RP.