Kultura i Rozwój

archive

Kongres Kultury Polskiej w 2009 roku przyczynił się do szybkiego rozwoju nowoczesnej refleksji nad zagadnieniami rozwoju społeczno-gospodarczego jako procesu osadzonego w kulturze i warunkowanego przez kulturę i występujące w niej zjawiska. Powstało naonczas wiele inicjatyw o charakterze badawczym i seminaryjnym w wyniku których wytworzony został obszerny zasób wiedzy z takich obszarów jak ekonomika kultury, ekonomika mediów, kulturalna ekonomia polityczna czy socjologia i antropologia kreatywności i innowacyjności. To doskonały moment, by podjąć próbę konsolidacji tego wysiłku przez stworzenie miejsca – węzła w sieci produkcji wiedzy o kulturze i rozwoju, którego celem będzie stymulowanie pracy naukowej w obszarze badań nad kulturą i rozwojem oraz przybliżanie polskiemu czytelnikowi najnowszych wyników badań prowadzonych na całym świecie.

Miejscem realizacji tych założeń jest Platforma Multimedialna, której punktem centralnym jest kwartalnik naukowy „Kultura i Rozwój”. Pismo powstaje dzięki współpracy Narodowego Centrum Kultury (wydawca) z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie (współwydawca). Za cel stawia sobie ono przedstawianie najciekawszych problemów związanych z ekonomią kultury w Polsce i na świecie oraz komentowanie nowych koncepcji dotyczących kulturalnej polityki rozwojowej autorstwa krajowych i zagranicznych badaczy.

Partnerzy