Tucholski Ośrodek Kultury

Date of publication: 12.05.2022
Author: AK
Średni czas czytania 5 minutes
print

W ramach projektu „Prawdziwy Dom Kultury” zrealizowano cztery inicjatywy lokalne o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców gminy Tuchola.

Inicjatywa nr 1: Łowimy kulturę - dzień ryby w Kiełpinie

Inicjator: Krzysztof Baran, Rada Sołecka w Kiełpinie

Opis inicjatywy: Tematem była: kultura rybołówstwa na terenie Borów Tucholskich.Staw wiejski w Kiełpinie, który od pokoleń jest ważnym punktem dla mieszkańców wsi (dawniej zapewniał pożywienie, współcześnie jest miejscem spotkań). Inicjatywa miała na celu zachęcenie mieszkańców do integracji społecznej i angażowanie w lokalne przedsięwzięcia.

Cel i zakładany rezultat, to pogłębienie więzi i właściwych relacji społecznych poprzez artystyczne, warsztatowe i animacyjne działania nawiązujące do dziedzictwa kulturowego regionu. Przybliżenie i poznanie technik przygotowywania regionalnych potraw z ryb, poznanie sposobów tradycyjnej obróbki, konserwacji i łowienia ryb. Przed wydarzeniem odbyło się tworzenie plakatów przez dzieci i młodzież z Kiełpina podczas warsztatów w świetlicy wiejskiej i warsztaty kulinarne poprowadzone przez KGW.

Odbiorcy inicjatywy: mieszkańcy sołectwa Kiełpin

 

Inicjatywa nr 2: Planszówki zamkowe

Inicjator: Marcin Drewek, Klub K20

Opis inicjatywy: Klubowicze K20 prowadzili namiot z grami planszowymi dla chętnych
mieszkańców gminy Tuchola, w którym możnabyło usiąść i zagrać w gry rozwijające wyobraźnię i kreatywność. Celem była integracja międzypokoleniowa uczestników. Pomysł na nową, alternatywną formę spędzania czasu wśród młodzieży. Wydawnictwo Hengal poprowadziło warsztaty z gier planszowych i RPG. Uczestnicy poznali tajniki tworzenia i wydawania gier oraz rozwinęli wiedzę i umiejętności na ich temat. Inicjatywa odbyła się w Parku Zamkowym w Tucholi - to miejsce dobrze znane w gminie.

Odbiorcy inicjatywy: młodzież, dorośli i seniorzy z Tucholi i okolic

 

Inicjatywa nr 3: Rozwiń kolorowe skrzydła

Inicjator: Katarzyna Piotrowska

Opis inicjatywy: Cykl warsztatów dla animatorów i nauczycieli podnoszący umiejętności i
kompetencje prowadzenia edukacji artystycznej wśród dzieci i młodzieży. Podczas warsztatów zrealizowano działania plastyczne w różnych technikach i formach z wykorzystaniem profesjonalnych materiałów plastycznych oraz materiałów znalezionych w domu i najbliższym otoczeniu. Każde zadanie pozwalało odkrywać nowe możliwości, zachęcało do eksperymentowania i rozwijania własnej pomysłowości, uczyło, jak oprawiać oraz eksponować pracę, przygotowywać wystawy. Po cyklu spotkań uczestnicy potrafią zaplanować ciekawe zajęcia plastyczne z wykorzystaniem ciekawych technik plastycznych. Z powstałych prac plastycznych powstał katalog i wystawa podsumowująca projekt.

Odbiorcy inicjatywy: dorośli - nauczyciele z gminy Tuchola

 

Inicjatywa nr 4: CzaroDJeje z Borów - odkryj sztukę DJingu

Inicjator: Wojciech Kociński

Opis inicjatywy: Cel projektu, to upowszechnienie wśród ludzi młodego pokolenia ambitnej, alternatywnej muzyki elektronicznej. Celem było poszerzenie artystycznych horyzontów uczestników i otworzenie ich na nowe pasje. Sposobem na to ma być zaprezentowanie sztuki DJingu i techniki miksowania poprzez warsztaty prowadzone przez osobę doświadczoną w DJingu, produkcji muzycznej i organizacji wydarzeń kulturalnych na szeroką skalę. Warsztaty pokazały, że DJing to działanie wyjątkowo twórcze, pobudzające kreatywność, a wręcz odkrywanie muzycznego świata na nowo. Ponadto podczas warsztatów uczestnicy dowiedzieli się jak w muzykę taneczną wplatać dźwięki otaczającego nas świata (nagrane podczas warsztatów w terenie na ulicach Tucholi) lub muzykę tradycyjną, ludową związaną z Borami Tucholskimi. Podsumowaniem warsztatów był koncert, podczas którego nagrano set DJ-ski.

Odbiorcy inicjatywy: dzieci (minimum 11 lat), młodzież lub młode osoby dorosłe (do 20 roku życia)