Pszczyńskie Centrum Kultury

Date of publication: 08.05.2023
Author: PW
Średni czas czytania 5 minutes
print

W ramach projektu „Kultura dla każdego. Diagnoza grup nieobecnych w działalności PCKulu” zrealizowano pięć inicjatyw lokalnych o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców Gminy Pszczyna.

Pszczyńskie Centrum Kultury
Fot. Zdjęcie z realizacji projektu Na zdjęciu mężczyzna z akordeonem prowadzi korowód

Inicjatywa nr 1: Woda łączy

Inicjator: Arkadiusz Rakowski

Opis inicjatywy: Inicjatywa miała charakter pikniku międzypokoleniowego nad wodą, w kontakcie z naturą, podczas którego uczestnicy mogli wziąć udział w kreatywnych działaniach takich jak: warsztaty ceramiczne o tematyce morskiej, poprowadzone przez osoby z niepełnosparwnościami; warsztaty florystyczne- plecenia wianków; wspólne układanie oraz redagowanie bajek z udziałem seniorów oraz dzieci oraz w koncercie muzyki szantowej wykonanej przez zespół North Cap. 

Odbiorcy inicjatywy: dzieci, młodzież, seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami

 

Inicjatywa nr 2: Pszczyńska młodzież w twórczym szale. Wokół Bestiariusza

Inicjator: grupa Take Tam

Opis inicjatywy: W ramach inicjatywy zrealizowano: warsztaty teatralne, z dramy, podczas których młodzież mogła zdobyć umiejętności w zakresie aktorstwa, teatru, poznała podstawowe techniki aktorskie, zagadnienia
teatralne; Warsztaty animacyjne, pozwoliły zdobyć umiejętności prowadzenia gier i zabaw przez wszystke grupy wiekowe. Podczas warsztatów literackich uczestnicy zapoznali się z twórczością Bolesława Leśmiana , a także spróbowali swoich sił w pisaniu krótkich form poetyckich; Warsztaty kostiumograficzne, podczas których młodzież pod okiem instruktora, stworzyła projekty kostiumów i rekwizytów do gry terenowej; Gra terenowa, oparta na poezji Bolesława Leśmiana, ze szczególnym uwzględnieniem Bestiariusza pojawiającego się w cyklu „Napój ciernisty”.

Odbiorcy inicjatywy: młodzież

 

Inicjatywa nr 3: Głos w przestrzeni-warsztaty radiowo-dziennikarskie

Inicjator: Uczniowie III LO

Opis inicjatywy: Zadanie polegało na zorganizowaniu warsztatów dziennikarskich dla młodzieży licealnej, dzięki którym uczestnicy zdobyli umiejętności i wiedzę niezbędną do samodzielnego prowadzenia rozgłośni szkolnej, tworzenia audycji, podcastów.

Odbiorcy inicjatywy: młodzież;

 

Inicjatywa nr 4: Warsztaty artystyczno-ruchowe z jęz. Angielskim

Inicjator: grupa FUNART

Opis inicjatywy: zadanie polegało na organizacji cyklicznych spotkań dla rodziców małych dzieci i opiekunów, podczas których uczestnicy mogli kreatywnie i twórczo spędzić wolny czas, poznać innych ludzi, wymienić się
doświadczeniami; Inicjatywa składała się na: Warsztaty kreatywne dla dzieci z rodzicami; Warsztaty językowe dla rodziców, opiekunów –
podstawowe zwroty związane z kinem, teatrem, koncertem; poznanie angielskojęzycznych stron internetowych słynnych galerii sztuki;
Warsztaty kreatywne dla rodziców; Gra terenowa, podchody z udziałem całych rodzin; Rodzinne tworzenie własnej interpretacji słynnego dzieła sztuki w formie fotografii;

Odbiorcy inicjatywy: rodzice, opiekunowie, babcie, dziadkowie, dzieci

 

Inicjatywa nr 5: Spotkaj się z sąsiadem

Inicjator: Zdzisław Grygier

Opis inicjatywy: Uczestnicy zadania przeszli w korowodzie ulicami wsi zachęcając mieszkańców do przyłączenia i uczestnictwa w zabawie. Korowód
prowadziła kapela oraz Zespól Regionalny „Ćwiklice”. Celem korowodu był Ośrodek Kultury, w którym odbyła się dalsza część zadania czyli warsztaty wiązania czepca, tradycyjnego nakrycia głowy, warsztaty kulinarne – nauka gotowania potraw ziemi pszczyńskiej pod kierunkiem pań z KGW, prezentacja elementów stroju ludowego z ziemi pszczyńskiej, wspólne śpiewanie tradycyjnych piosenek ziemi pszczyńskiej, konkursy ze znajomości tradycji z nagrodami oraz wspólna zabawa z towarzyszeniem kapeli ludowej.

Odbiorcy inicjatywy: mieszkańcy Ćwiklic