Mosiński Ośrodek Kultury

Date of publication: 13.05.2022
Author: AK
Średni czas czytania 5 minutes
print

W ramach projektu „Twoja i moja Kultura.” zrealizowano sześć inicjatyw lokalnych o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców gminy Mosina.

Zdjęcie z drona z wysokości widać ludzi biorących udział w pikniku jest rozłożone białe zadaszenie, stoją ławy i stoły.
Zdjęcia z realizacji projektu

Inicjatywa nr 1: Wystawa „Poznajmy się, to ja patron Twojej ulicy”

Inicjator: Konrad Tuszewski

Opis inicjatywy: Wystawa plenerowa wybranych dzieł artystów polskich, patronów ulic nowego osiedla mieszkaniowego. Grupa mieszkańców przygotowała we współpracy z partnerem: Muzeum Narodowym w Poznaniu, Oddział w Rogalinie. Wystawa składała się z wydruków wielkoformatowych na tkaninach banerowych wybranych dzieł. Elementem podsumowującym było wykorzystanie tkanin banerowych eksponowanych podczas wystawy do wykonania przez mieszkańców osiedla toreb, plecaków, pojemników. Niepowtarzalne torby z fragmentami reprodukcji dzieł sztuki przypominają o czasie spędzonym wspólnie przy realizacji tej inicjatywy.

Odbiorcy inicjatywy: mieszkańcy osiedla położonego na granicy Mosiny i Krosna

 

Inicjatywa nr 2: Studio Perkusyjne

Inicjator: grupa muzyków mollDur, pod kierunkiem Piotra Selke

Opis inicjatywy: Zajęcia warsztatowe w ramach studia perkusyjnego. Na terenie Gminy Mosina działa wiele zespołów muzycznych, których problemem jest brak osób posiadających umiejętności gry na perkusji. Uczestnicy zajęć byli przygotowywani do udziału w zespołach a następnie w publicznych prezentacjach, jam session i koncertach, które mają być ważnym elementem motywującym do nauki w Studio.

Odbiorcy inicjatywy: mieszkańcy Gminy Mosina, chętni do udziału w zajęciach o różnym poziomie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych

 

Inicjatywa nr 3: MSN Street Art w mosińskim formacie - muzyka, sztuka, rekreacja

Inicjator: Radosław Trzciński

Opis inicjatywy: Cykl form o charakterze:

- muzycznym - koncerty i mini warsztaty rap,hip hop;

- artystycznym /warsztaty i prezentacje street art;

- rekreacyjnym - rywalizacja street ball

Odbiorcy inicjatywy: głównie młodzież w wieku 16-30 lat, lokalni twórcy muzyczni oraz młodzi artyści zainteresowani nowoczesnymi formami streetart. Odbiorcami wszyscy chętni mieszkańcy Gminy Mosina.

 

Inicjatywa nr 4: Projekt fotograficzny „Ludzie kultury, dziedzictwa regionalnego i sportu Gminy Mosina”

Inicjator: Adam Gust

Opis inicjatywy: Mieszkańcy podczas specjalnych badań środowiskowych wybrali najbardziej inspirujące postaci. Ich wizerunki zostały wykonane w formie fotografii techniką mokrego kolodionu. Prace oraz wystawa realizowane zostały z udziałem mieszkańców w parku miejskim.

Odbiorcy inicjatywy: uczestnicy form warsztatowych i wystawy w przestrzeni publicznej

 

Inicjatywa nr 5: Piknik integracyjny Osiedla Nr 7 Nad Jeziorem w Mosinie - "Historia, teraźniejszość, przyszłość"

Inicjator: Ewelina Matyla

Opis inicjatywy: Zorganizowano osiedlowe spotkanie integrujące nowych i obecnych mieszkańców i miało na celu zachęcenie ich do wspólnego kreowania otaczającej przestrzeni. Motywem przewodnim były historia, teraźniejszość i wspólna przyszłość.W okresie poprzedzającym organizatorzy przygotowywali konkursy, informacje, stare zdjęcia, spisali wspomnienia, przygotowali kapsułę czasu dokumentującą teraźniejszość. Całość mieszkańcy będą konfrontować za 5 i 10 lat.

Odbiorcy inicjatywy: mieszkańcy Osiedla nr 7 Nad Jeziorem

 

Inicjatywa nr 6: Sztukodzielnia mikrofestiwal sztuk

Inicjator: grupa nieformalna Jadłodzielnia Mosina

Opis inicjatywy: Festiwal: teatru, muzyki, mody, tańca, grafiki i innych aktywności kulturalnych kierowany głównie dla mieszkańców Czapur, Daszewic i Krosna, miejscowości o największym wskaźniku osób napływowych. Formy festiwalowe zostały przygotowane z udziałem członków grup amatorskich, które poprzez prezentacje zachęcały nowych mieszkańców do podobnej aktywności.

Odbiorcy inicjatywy: mieszkańcy gminy Mosina