Gminne Centrum Biblioteki, Kultury i Sportu w Osowcu

Date of publication: 26.05.2023
Author: PW
Średni czas czytania 6 minutes
print

W ramach projektu „Kultura na nowo w gminie Zambrów” zrealizowano siedem inicjatyw lokalnych o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców gminy Zambrów.

Gminne Centrum Biblioteki, Kultury i Sportu w Osowcu
Fot. Zdjęcie z realizacji projektu

Inicjatywa nr 1: Dary jesieni. Ziemniak w roli głównej. Święto Ziemniaka

Inicjator: Agata Szyszka

Opis inicjatywy: Przedsięwzięcie rozpoczęło się spotkaniem warsztatowym z uczniami gminnych szkół dotyczącym przygotowywania potraw z ziemniaków. Następnym etapem realizacji był piknik z degustacją potraw z ziemniaków oraz ogniskiem i pieczeniem ziemniaków, wystawa
urządzeń do sadzenia i wykopków ziemniaków oraz konkursy z nagrodami z tematem przewodnim ziemniaka.

Odbiorcy inicjatywy: wszystkie grupy wiekowe, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży. Wydarzenia odbyly się w miejscowości Poryte-Jabłoń.

 

Inicjatywa nr 2: Wspomnień czar

Inicjator: Walenty Stańczyk

Opis inicjatywy: Zrealizowano cykl spotkań doskonalących warsztat wokalny członków zespołu Zamberwsi pod okiem pedagoga śpiewu. Warsztaty pozwoliły na pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie dykcji, emisji głosu, dyscypliny artystyczno-wykonawczej czy interpretacji piosenek. W ramach zadania został również wydany śpiewnik z utworami zespołu oraz zroalizowano koncert podsumowujący wraz z poczęstunkiem dla mieszkańców gminy.  

Odbiorcy inicjatywy: Członkowie Zamberwsów (warsztaty) oraz
mieszkańcy ze wszystkich grup wiekowych (koncert, śpiewnik).

 

Inicjatywa nr 3: Szlakiem krajoznawczym po gminie Zambrów

Inicjator: Katarzyna Rogowska

Opis inicjatywy: W ramach inicjatywy zrealizowano rekreacyjny rajd rowerowy przez miejscowości gminy Zambrów oraz obszar Natura 2000 Czerwony Bór. Podczas rajdu uczestnicy poznali historię odwiedzanych gminnych miejscowości. Na koniec rajdu odbył się poczęstunek, gry, zabawy i konkursy oraz wspólne muzykowanie. Rezultatem jest przewodnik rowerowy dot. gminy Zambrów w formie cyfrowej.

Odbiorcy inicjatywy:  Odbiorcami byli w szczególności mieszkańcy Zbrzeźnicy i 5 pobliskich sołectw, bez względu na wiek.

 

Inicjatywa nr 4: I Festiwal poetycki gminy Zambrów "Lira i satyra"

Inicjator: rszuli Krajewskiej-Szeligowskiej

Opis inicjatywy: Zrealizowano jednodniowy festiwal poetycki, który odbył się w sobotę 20 sierpnia 2022 r. w świetlicy wiejskiej w miejscowości Nagórki-Jabłoń (gm. Zambrów), obejmujący m. in. konkurs na wiersz satyryczny,
koncert poezji śpiewanej, recytacje wierszy poetów z regionu, poczęstunek oraz biesiadę poetycką obejmującą rozmowy o poezji.

Odbiorcy inicjatywy: osoby dorosłe, w szczególności interesujące się
poezją/tworzący poezję

 

Inicjatywa nr 5: Ballada w Wiśniewie - wspólne świętowanie 65-lecia powstania OSP w Wiśniewie

Inicjator: Daniel Zalewski

Opis inicjatywy: W ramach inicjatywy zorganizowano uroczystość w Wiśniewie, której uczestnikami byli mieszkańcy Wiśniewa, członkowie OSP oraz zaproszeni goście. Na uroczystość składały się: wspólna biesiada, występ artystyczny oraz wystawa zdjęć poświęcona działalności OSP w Wiśniewie. 

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy Wiśniewa

 

Inicjatywa nr 6: Zambrowska pieśń ostatniej drogi

Inicjator: Daniela Gołaszewska

Opis inicjatywy: Inicjatywa zakładała zebranie pieśni pogrzebowych śpiewanych obecnie i dawniej na obszarze gminy Zambrów, przeprowadzenie warsztatów przez profesjonalnego instruktora śpiewu dla członków kółka różańcowego, a także spisanie i publikację pieśni w formie śpiewnika do udostępnienia mieszkańcom gminy.

Odbiorcy inicjatywy: Odbiorcy to osoby dorosłe, w szczególności seniorzy - mieszkańcy gminy.

 

Inicjatywa nr 7: Ocalić pamięć historyczną rodzin Gminy Zambrów

Inicjator: Rafał Długoborski z Długoborza

Opis inicjatywy: W ramach inicjatywy zorganizowano: wykład genealoga/heraldyka nt. specyfiki badań genealogicznych na terenie gminy, w tym informacji o herbach gminnych rodzin. Następnie odbyło się spotkanie z plastykiem na temat samodzielnego wykonania herbu do ekspozycji w domu. Chętni uczestnicy mogli przygotować pod okiem ekspertów drzewa genealogiczne swoich rodzin
z wykorzystaniem druku wielkoformatowego. Na koniec przygotowana została broszura zawierająca spis herbów z terenu gminy Zambrów oraz przyporządkowanych do nich rodzin.

Odbiorcy inicjatywy: Odbiorcami inicjatywy byli mieszkańcy gminy Zambrów ze wszystkich grup wiekowych, w tym członkowie Związku Szlachty Polskiej i ich sympatycy.