Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk

Date of publication: 17.02.2023
Author: PW
Średni czas czytania 4 minutes
print

W ramach projektu „Razem ku Kulturze - inicjatywy lokalne” zrealizowano siedem inicjatyw lokalnych o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców Gminy WIejskiej Słupsk.

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk
Fot. zdjęcia z realizacji projektu sześć osób wkopuje rośliny na grządce

Inicjatywa nr 1: Literacki odlot w Gminie Słupsk

Inicjator: Rada Społeczna przy Bibliotece w Redzikowie reprezentowana przez Katarzynę Błaszczyk 

Opis inicjatywy: Projekt zakładał odkrywanie i zintegrowanie środowiska pisarzy i poetów amatorów z terenu gminy
Słupsk. Zostali oni zaproszeni do udziału w warsztatach prowadzonych przez Daniela Odiję oraz stworzona została możliwość zaprezentowania utworów w trakcie wieczorku literackiego.

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkancy Gminy Słupsk

 

Inicjatywa nr 2: Kulturalny piknik integracyjny

Inicjator: Anna Środa

Opis inicjatywy: Projekt zakładał organizację jednodniowego pikniku integrującego "dawnych" i napływowych mieszkańców Krępy Słupskiej. W jego ramach zorganizowano miedzy innymi warsztaty rękodzielnicze, warsztaty muzyczne z zespołem folkowym a następnie wspólny minikoncert uczestników połączony z tzw jamm session.

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy Krępy Słupskiej

 

Inicjatywa nr 3: Warsztaty modelarstwa redukcyjnego dla dzieci i ich rodziców

Inicjator: Grzegorz Konopka

Opis inicjatywy: Projekt skierowany do mieszkańców Bierkowa i okolic, zarówno dzieci jak i ich rodziców. W jego ramach przeprowadzony został cykl warsztatów modelarstwa redukcyjnego polegającego na wiernym odtwarzaniu rzeczywistości. Zajęcia będą kontynuowane

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy Bierkowa i okolic

 

Inicjatywa nr 4: Głos młodych, głos hip-hopu

Inicjator: Agnieszka Lendzion Fundacja Latorośl

Opis inicjatywy: Projekt zakładał spotkania warsztatowe z hip - hopem w 3 miejscowościach na terenie gminy. Zorganizowane zostały warsztaty beatboxu oraz rysunku, wraz z minikoncertami młodych hip-hopowców z regionu.

Odbiorcy inicjatywy: Młodzież Gminy Słupsk

 

Inicjatywa nr 5: Zajęcia umuzykalniające dla niemowląt i małych dzieci

Inicjator: Magdalena Fordońska

Opis inicjatywy: warsztaty metodą Gordona skierowane do mam z małymi dziećmi, mające na celu z jednej strony ich integrację, z drugiej zaś strony rozwój muzyczny najmłodszych. Realizacja w 2 miejscowościach na terenie gminy - Redzikowie i Siemianicach.

Odbiorcy inicjatywy: Mamy z dziećmi do lat 3 

 

Inicjatywa nr 6: Festiwal Latawców

Inicjator: Jadwiga Strzelecka w imieniu KGW Bydlino

Opis inicjatywy: organizacja wydarzeniaintegrującego dawnych i nowych mieszkańców Bydlina, wydarzenia skierowanego zarówno do dzieci jak i ich rodziców. . W ramach finału projektu na osiedlu
nowych mieszkańców (na boisku) zorganizowany został szereg konkursów związanych z latawcami

Odbiorcy inicjatywy: MIeszkańcy Bydlina

 

Inicjatywa nr 7: Tam, gdzie rosną poziomki

Inicjator: Antoni Sobczyk

Opis inicjatywy: Projekt skierowany do mieszkańców Siemianic, mający na celu ich zintegrowanie. Bazował na idei stworzenia ogrodu społecznego przy Centrum Aktywności Lokalnej. Było to poprzedzone spotkaniami warsztatowymi zarówno dla starszych jak i młodszych mieszkańców. Dzieci i młodzież w ramach warsztatu
plastycznego mogły zaprojektować swój wymarzony ogród, starsi zaś poznali podstawy zielarstwa i tradycyjnych roślin z regionu.

Odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy Siemianic