Bieruński Ośrodek Kultury

Date of publication: 21.06.2021
Author: Aleksandra Konca
Średni czas czytania 7 minutes
print

W ramach projektu „OgarniaMY młodych cz. II” zrealizowano siedem inicjatyw przeznaczonych dla mieszkańców Bierunia.

Bieruński Ośrodek Kultury
Duża grupa tancerzy i tancerek pozuje wspólnie do zdjęcia.

Inicjatywa nr 1: Multimedialne Archiwum współczesności

Inicjator: Wiktor Nyga

Opis inicjatywy: Projekt rozpoczął się od dwóch spotkań warsztatowych. Podczas pierwszego z nich uczestnicy poznali tajniki fotografii małej architektury, przy użyciu zarówno profesjonalnego sprzętu, jak i zwykłych smartfonów. Kolejny warsztat był poświęcony problematyce kultury, architektury i przyrody w mieście oraz prezentacji zdjęć dawnego i współczesnego Bierunia.

Po przeprowadzeniu warsztatów rozpoczęła się akcja fotografowania unikalnych miejsc na terenie Bierunia. Wzięli w niej udział nie tylko uczestnicy warsztatów, ale również inni mieszkańcy miasta. Zebrane fotografie umieszczono w wirtualnym archiwum znajdującym się na stronie internetowej Bieruńskiego Ośrodka Kultury.

Odbiorcy inicjatywy: Projekt był adresowany głównie do młodzieży ze szkół średnich, studentów, a także osób zainteresowanych utrwalaniem zmieniającej się na ich oczach przestrzeni miejskiej.

 

Inicjatywa nr 2: Gryfnie i maszkietnie w PZSie

Inicjator: Dagmara Parzych

Opis inicjatywy: Projekt polegał na zrealizowaniu warsztatów kulinarnych i plastycznych w oparciu o śląskie tradycje. Uczniowie szkoły średniej pod okiem członkiń zespołu folklorystycznego poznawali przepisy i tradycje kultywowane w śląskich domach. Podczas wspólnego gotowania powstały dwie wersje śląskiego szałotu – tradycyjnej sałatki warzywnej. W trakcie warsztatów plastycznych uczestnicy malowali na materiale śląską wstęgę, używaną jako ozdoba w stroju śląskim.

Odbiorcy inicjatywy: Projekt był skierowany do uczniów szkoły średniej, nauczycieli, seniorek – przedstawicielek zespołów folklorystycznych, społeczności szkoły oraz do mieszkańców Bierunia.

 

Inicjatywa nr 3: „Na tropie regionalności” – gra miejska

Inicjator: Agnieszka Demska-Furgał

Opis inicjatywy: Celem projektu było zorganizowanie gry miejskiej. W pierwszym etapie zrealizowano warsztaty, podczas których został stworzony scenariusz gry terenowej. Uczestnicy tworząc zadania i zagadki inspirowali się historią i kulturą Bierunia. Następnym działaniem było zrealizowanie gry miejskiej. Z powodu wprowadzonych obostrzeń gra została zrealizowana w Internecie.

Odbiorcy inicjatywy: Odbiorcami projektu były całe rodziny oraz grupy dzieci i młodzieży.

 

Inicjatywa nr 4: I na rynku i w orszaku, grają werble do wiwatu

Inicjator: Piotr Noras

Opis inicjatywy: Projekt polegał na przeprowadzeniu cyklu warsztatów perkusyjnych. Uczestnicy uczyli się zespołowego grania na różnych instrumentach perkusyjnych, w szczególności na werblach marszowych. Podsumowaniem warsztatów był zorganizowany z okazji Święta Niepodległości 11 Listopada występ marszowego grania z wykorzystaniem podstawowych układów choreograficznych. Nagranie z występu zostało profesjonalnie zmontowane i udostępnione w mediach społecznościowych.

Odbiorcy inicjatywy: Projekt był skierowany do wszystkich mieszkańców, ale przede wszystkim miał za zadanie zachęcić ludzi młodych do aktywności muzycznej.

 

Inicjatywa nr 5: „Taneczny wehikuł czasu” – potańcówka w stylu lat ’20 oraz zajęcia taneczne z Charlestona i tańców użytkowych

Inicjator: Barbara i Andrzej Lozinszek

Opis inicjatywy: Projekt polegał na przeprowadzeniu warsztatów tanecznych. Uczestnicy pod okiem instruktorów i mistrzów tańca towarzyskiego, uczyli się kroków Charlestona, tańców użytkowych oraz walca angielskiego. Z powodu wprowadzonych obostrzeń duża potańcówka podsumowująca warsztaty została odwołana. W zamian za to zrealizowano dodatkowe, uroczyste zajęcia, na których uczestnicy warsztatów prezentowali swoje umiejętności taneczne w strojach z epoki lat dwudziestych ubiegłego wieku.

Odbiorcy inicjatywy: Projekt był skierowany do młodzieży oraz osób dorosłych.

 

Inicjatywa nr 6: „O czym Gołys szumi?” – Podziel się swoją myślą. Listek po listku stwórzmy razem film!

Inicjator: Patryk Hudzikowski

Opis inicjatywy: Projekt polegał na stworzeniu krótkometrażowego filmu fabularnego osadzonego w historycznym Bieruniu. Na pierwszych spotkaniach uczestnicy zapoznali się z ideą historii mówionej. W trakcie kolejnych spotkań opracowano scenariusz filmu bazującym na zebranym materiale oraz rozmowach z mieszkańcami najstarszego pokolenia. Uczestnicy przygotowali kostiumy, muzykę oraz wybrali scenografię i plan filmowy. Kolejnym działaniem była realizacja zdjęć filmowych z udziałem młodzieży oraz aktorów z lokalnego teatru.

Efektem tych działań jest film „O czym Gołys szumi”, który przedstawia zapomniane zdarzenia z przeszłości miasta.

Odbiorcy inicjatywy: Projekt był skierowany zarówno do ludzi młodych, jak i do dorosłych interesujących się historią, filmem i fotografią.

 

Inicjatywa nr 7: Bieruńska ImProwizorka! – Warsztaty Spontaniczności Scenicznej

Inicjator: Jacek Urbańczyk

Opis inicjatywy: Projekt polegał na przeprowadzeniu warsztatów aktorskich. Uczestnicy pod okiem profesjonalnego instruktora teatralnego poznali zasady improwizacji scenicznej, rozwinęli świadomość swojego ciała oraz podnieśli swoje kompetencje społeczne. Dodatkowo odbyły się warsztaty ćwiczącej grupy z Wojciechem Tremiszewskim – aktorem i stand-uperem. Z powodu obostrzeń zostały one przeniesione do sieci.

Podsumowaniem warsztatów był występ, który odbył się za pomocą aplikacji ZOOM. Był otwarty dla wszystkich chętnych, którzy mogli czynnie uczestniczyć w spektaklu.

Odbiorcy inicjatywy: Projekt był skierowany do młodzieży ze szkół średnich wraz z rodzinami, oraz do osób zainteresowanych występami scenicznymi.