Publikacje

Search form as part of: Publikacje

Publikacje

Results: 371
Dotacje
Piekoszów z Kulturą

W ramach programu dotacyjnego Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2019 został przeprowadzony projekt – diagnoza środowiska lokalnego, którego inicjatorem jest Biblioteka Centrum Kultury w...

Dotacje
My w Kulturze

W programie dotacyjnym Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2019, prowadzonym przez NCK, wzięła udział Biblioteka w Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo. Została opracowana przez nią diagnoza...

Dotacje
Na Tropie Kultury

Projekt ,,Na Tropie Kultury'' został zrealizowany na terenie Gminy Zabierzów w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018.

Dotacje
Razem zaprojektujmy Kulturę!

Centrum Kultury i Promocji gminy Strzyżewice zainicjowało projekt „Razem zaprojektujmy kulturę”, żeby zachęcić mieszkańców do włączenia się w organizację działań...

Dotacje
Chrzypskie inicjatywy kulturalne

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Chrzypsku Wielkim w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne zrealizowało zadanie pt. ,,Chrzypskie inicjatywy kulturalne''.

Dotacje
Diagnoza potencjału kulturotwórczego Domu Kultury ,,13 Muz''

Dom Kultury ''13 Muz'' znajdujący się na terenie Szczecina wziął udział w programie dotacyjnym Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2018. 

Dotacje
„Górale pienińscy na start - razem możemy więcej”

Projekt „Górale pienińscy na start - razem możemy więcej” został zrealizowany w miejscowości Krościenko nad Dunajcem w Centrum Kultury i Promocji w ramach programu...

Dotacje
Diagnoza kultury w gminie Kowale Oleckie

Gmina Kowale Oleckie wzięła udział w programie dotacyjnym Dom Kultury + Incjatywy Lokalne organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury.

Dotacje
Masz pomysł? Sfinansujemy

Gminy Sękowa, w skład której wchodzi 13 sołectw: Sękowa, Siary, Owczary, Ropica Górna, Małastów, Krzywa, Wołowiec, Bodaki, Bartne, Męcina Mała, Męcina Wielka,...

Dotacje
Uwolnić dom kultury!

W ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalane 2018 na terenie miejscowości Kraśnik został zrealizowany projekt kulturalny ,,Uwolnić dom kultury!''.

Dotacje
Złocienieckie inicjatywy lokalne 2018

W ramach programu dotacyjnego Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2018 zrealizowano projekt ,,Złocienieckie inicjatywy lokalne 2018''. Diagnozę projektu przeprowadzono w Złocieniecu,...

Dotacje
InicJaTyWy Wisznice 2.0

Projekt ,,InicJaTyWy Wisznice 2.0'' został zrealizowany w ramach programu dotacyjnego Dom Kultury + Inicjatywy lokalne w gminie Wisznice.