Search form as part of: Raporty

Raporty

Results: 8
Dotacje
Ewaluacja drugiej edycji programu Bardzo Młoda Kultura – projekty lokalne
Title: Ewaluacja drugiej edycji programu Bardzo Młoda Kultura – projekty lokalne
Author: Agnieszka Szczurek, Magda Szostakowska, Marta Jeleń, Małgorzata Leszczyńska (Ośrodek Ewaluacji)
Year: 2021
Dotacje
Podsumowanie ewaluacji 2019
Title: Podsumowanie regionalnych raportów ewaluacyjnych Bardzo Młoda Kultura 2019
Author: dr Marcin Zarzecki
Year: 2020
Dotacje
Raport o stanie diagnozy w programie Bardzo Młoda Kultura 2019-2021
Author: prof. Sylwia Jaskuła, prof. Leszek Korporowicz
Year: 2020
Dotacje
Raport z ewaluacji ex-ante programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021
Author: Agnieszka Szczurek, Magda Szostakowska (Ośrodek Ewaluacji)
Year: 2020
Dotacje
Raport „Trwałość w kulturze” w ramach programu Bardzo Młoda Kultura

Zapraszamy do lektury raportu „Trwałość w kulturze”, który powstał po 3 latach realizacji I edycji programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura.

Dotacje
Raport „Razem w kulturze” w ramach programu Bardzo Młoda Kultura

Zapraszamy do lektury raportu „Razem w kulturze”, powstałego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura. Publikacja ta w sposób pogłębiony traktuje o jednym z...

Dotacje
Raport z realizacji programu Bardzo Młoda Kultura w roku 2017

Przedstawiamy raport „Współdziałanie w kulturze”, poświęcony kolejnemu etapowi realizacji wieloletniego programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura. W raporcie, poza...

Dotacje
Raport z realizacji programu Bardzo Młoda Kultura w roku 2016

Przedstawiamy raport z pierwszego roku realizacji wieloletniego programu Narodowego Centrum Kultury "Bardzo Młoda Kultura".