Regionalni operatorzy Bardzo Młodej Kultury to 16 wyłonionych w konkursie instytucji kultury, które odpowiadają za realizację programu w latach 2019-2021 w skali swojego województwa. 

Operatorzy przez trzy lata pełnią rolę centrów kompetencyjnych wspierających współpracę sfery kultury i sfery edukacji. Podejmują działania zbliżające praktyków kultury, nauczycieli, wychowawców, animatorów. Wspierają rozwój kompetencji i wymiany doświadczeń. A w końcu współfinansują projekty edukacyjne i animacyjne dla dzieci i młodzieży realizowane wspólnie przez pedagogów i osoby z sektora kultury.

Jednym słowem – Operatorzy: diagnozują, integrują, szkolą, doradzają i prowadzą regranting.