W programie Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 wyłonionono 11 instytucji kultury - Operatorów regionalnych. Zadania przez nich realizowane na poziomie regionalnym mają zapewnić zgodność realizacji projektów lokalnych z celami programu oraz wykorzystanie w pełni ich potencjału, a także przyczynić się do rozwijania narzędzi edukacji kulturowej i zwiększenia kompetencji osób zaangażowanych w działania w obrębie edukacji kulturowej.