Nabór wniosków w wiosennej edycji konkursu Eduko - Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 - Opolskie!

Date of publication: 11.03.2021
Author: woj. opolskie
Średni czas czytania 1 minute
print

Głównym celem Konkursu na realizację przedsięwzięć „EDUKO – Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Opolskie”  jest rozwój i promocja edukacji kulturowej rozumianej jako wszelkie działania, które przygotowują różne jednostki do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze.

Efektem działań mają być przedsięwzięcia o wysokiej jakości merytorycznej, przyczyniające się do pobudzania lokalnej wspólnoty obywatelskiej, wzmacniające tożsamość wielokulturową oraz więzi międzypokoleniowe, wykorzystujące połączenie edukacji i animacji kulturowej do twórczego udziału w kulturze dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów prawnych.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Regulaminem, wzorem wniosku, kartami oceny i katalogiem kosztów kwalifikowane i niekwalifikowanych.


Szczegółowe informacje o naborze: edukoopolskie.pl


Terminy naborów: 

  • pierwszy nabór od 22 lutego 2021 r. do 14 marca 2021 r.
  • drugi nabór od 1 czerwca 2021 r. do 20 czerwca 2021 r