Raport z diagnozy stanu i specyfiki edukacji kulturowej w województwie świętokrzyskim

Date of publication: 17.07.2017
Średni czas czytania 2 minutes
print

Diagnoza regionalnego środowiska zajmującego się edukacją kulturową oraz stanu i specyfiki edukacji kulturowej w województwie świętokrzyskim prowadzona była od marca do listopada 2016 roku.

Działania diagnostyczne objęły między innymi: rozpoznanie potencjału i ograniczeń w obszarze działań podejmowanych na rzecz edukacji kulturowej w regionie, zrekonstruowanie profilu regionalnego edukatora oraz wyobrażeń, jakie na temat edukacji kulturowej mają osoby pracujące w obszarze kultury i edukacji w województwie świętokrzyskim. 

Diagnoza miała służyć realizacji dwóch celów. Po pierwsze, jej założeniem było zidentyfikowanie podmiotów działających w obszarze edukacji i animacji kultury na terenie województwa świętokrzyskiego oraz odtworzenie relacji między nimi. Po drugie, diagnoza miała też rozpoznać potencjał edukatorów - tych, których dokonania warto upowszechniać i naśladować, i tych, którym potrzebne jest wsparcie merytoryczne i praktyczne.

Publikacji wyników przeprowadzonej diagnozy towarzyszy założenie, że obecne w niej wnioski i rekomendacje przyczynią się do kreowania spójnej i komplementarnej polityki edukacji kulturowej w regionie świętokrzyskim.

- Ze wstępu

 

„Raport z diagnozy stanu i specyfiki edukacji kulturowej w województwie świętokrzyskim”. Autorzy: Bogna Kietlińska, współpraca: Tomek Kasprzak, Karolina Opałko

Dokument jest dostępny w wersji elektronicznej (link)