„Młodzi LUBią Kulturę. Lubelska sieć edukacji kulturalnej” Inkubator 2018 – Warsztaty dla animatorów i edukatorów

Date of publication: 23.04.2018
Średni czas czytania 5 minutes
print

W dniach 2-20 kwietnia 2018 w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie miały miejsce warsztaty szkoleniowe w ramach Inkubatora projektu Młodzi LUBią Kulturę. Dedykowane były one przedstawicielom instytucji, organizacji pozarządowych, nauczycielom oraz animatorom, którzy zajmują się szeroko pojętą kulturą  i tworzą partnerstwa z sektorem edukacji lub kultury.

Inkubator obejmował 5 obowiązkowych pięciogodzinnych warsztatów, w tym 2 wprowadzające- dla każdego uczestnika oraz 3 warsztaty tematyczne do wyboru według potrzeb danego uczestnika. W tym roku odbyły się następujące warsztaty:

Wprowadzające:

 • Warsztat animacyjno-integracyjny z elementami twórczego rozwiązywania problemów/twórczej pracy z młodzieżą - uczestnicy zdobyli niezbędną wiedzę z podstaw pracy z grupą  młodzieży oraz narzędzia ułatwiające tę pracę. Poznali sposoby na integrację, a także dowiedzieli się jak efektywnie rozwiązywać konflikty i radzić sobie w trudnych sytuacjach. Warsztat przeprowadzony został przez Prezes Fundacji 5Medium, trenerkę i animatorkę Agnieszkę Jarmuł.
   
 • Myślenie projektowe- celem warsztatu było wprowadzenie i zapoznanie uczestników z ogólną tematyką zarządzania projektami. Poznali oni korzyści ze stosowania podstawowych narzędzi i technik. Szkolenie przeprowadziła Magdalena Krasowska-Igras, która zajmuje się przygotowywaniem i realizacją projektów międzynarodowych w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Warsztaty do wyboru:

 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy z młodzieżą- na warsztatach zaprezentowano i zapoznano uczestników z aplikacjami oraz narzędziami, które mogą być pomocne w pracy z młodzieżą. Warsztat poprowadziła specjalistka ds. edukacji w Domu Słów prowadzonym przez Ośrodek „Brama Grodzka- Teatr NN” Monika Czapka
   
 • Skuteczne docieranie do odbiorców/diagnoza potrzeb lokalnych/jak współpracować ze społecznością lokalną?- Warsztat ten składał się z części wprowadzającej, podczas której uczestnicy mieli szansę poznać się bliżej poprzez udział w ćwiczeniu „wchodzenie w inne perspektywy”. Każdy został poproszony o przedstawienie swoich oczekiwań. Warsztat został podzielony na dwa moduły. Moduł A- teoretyczny. Moduł B- praktyczny. W drugim module uczestnicy aktywnie pracowali w podgrupach wzajemnie analizując potrzeby i problemy z jakimi pojawili się na warsztacie. Szkolenie przeprowadzone zostało przez Paulinę Pagę animatorkę społeczną i trenerkę.  
   
 • Współpraca międzysektorowa/międzyinstytucjonalna/jak pozyskiwać nowych partnerów do współpracy- na warsztacie została zaprezentowana współpraca kulturalna na przykładzie lubelskiej instytucji. Uczestnicy dowiedzieli się:

-jakie są metody współpracy z sektorem biznesu;

-jak stworzyć wydarzenie kulturalne;

-jak tworzyć ofertę dla partnera;

-co to i dlaczego warto realizować inicjatywy oddalone;

-jak wybrać dobrego partnera;

Szkolenie przeprowadził Andrzej Osuch, który ma na swoim koncie wieloletnią współpracę z instytucjami kultury, jest animatorem i inicjatorem różnych wydarzeń kulturalnych. 

 • Jak wydobyć i rozwijać potencjał artystyczny dzieci i młodzieży?- Uczestnicy poznali techniki pracy z dziećmi i sposoby integracji. Dowiedzieli się również jak docierać do młodzieży i pomóc w rozwoju ich potencjału.Prowadzącą zajęcia była Maria Budzyńska, pedagog oraz prezydent i założycielka Fundacji Teatroterapia Lubelska. 
   
 • Teatr w pracy z młodzieżą/warsztaty z improwizacji scenicznej/metody dramy- na warsztacie zostały pokazane metody dramy, elementy gry aktorskiej, które mogą być wykorzystane do pracy z młodzieżą. Sposoby na rozbudzenie zdolności, pomoc w budowaniu pewności siebie, sposoby na trudne rozmowy. Warsztat przeprowadził Przemysław Buksiński.
   
 • Rola tradycji w kształtowaniu młodego pokolenia- uczestnicy poznali sposoby na atrakcyjne przedstawienie lokalnych wartości, ich znaczenie dla kultury, wydobywanie specyficznych elementów kultur lokalnych. Lokalna tożsamość jako źródło kształtowania młodego pokolenia. Marta Butryn przygotowała ten warsztat, na co dzień zajmuje się animacją dzieci, a także rozprawą doktorską na temat obrzędowości rodzinnej Łemków

Autorka posta: Agnieszka Drewniak