Wyłoniono 5 najlepszych projektów 3. edycji Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej!

Date of publication: 16.06.2018
Średni czas czytania 5 minutes
print

11 czerwca br. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyło się posiedzenie komisji ekspertów, które wyłoniło 5 zwycięskich projektów w tegorocznej edycji Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej. Po kilkugodzinnej dyskusji i szczegółowej analizie każdego z siedmiu zgłoszonych do II etapu wniosków udało się wybrać 5 projektów, które uzyskają finansowe wsparcie w postaci grantu przyznanego w ramach projektu Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej realizowanego przez WDK w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura.

W gronie zwycięskich projektów znalazły się:
– "Fantastyczny Stąporków" – projekt przygot. przez pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stąporkowie.
– "Tradycja. Odległa, a bliska…" – projekt przygot. przez animatorów ze Stowarzyszenia Rozwoju Młodzaw – "Nasza Przyszłość".
– "A ku ku: folk’n’roll" – projekt przygot. przez pracowników Młodzieżowego Domu Kultury w Starachowicach.
– "Smartfon w ręce, głowa w trawie – kulturalnie o zabawie" – projekt przygot. przez działaczy Stowarzyszenia Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP. 
– "Menu kultury – edukacja kulturowa na serio" – projekt przygot. przez pracowników Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.

Każdy z pięciu zwycięskich projektów, który uzyska finansowanie, jest niezwykle ciekawy i niesie za sobą wiele wartości dla społeczności lokalnej. Wszyscy włożyli dużo pracy w ich przygotowanie. Niezależnie od tego, na ile punktów finalnie został oceniony każdy z projektów, liczyć się będzie to jak zostanie zrealizowany i co pozostawi po sobie. Często bywa tak, że czytając założenia projektu, nie do końca jesteśmy przekonani co do jego skuteczności, ale po analizie sytuacji i warunków rzeczywistych ma on większe szanse na powodzenie i może przynieść większe profity w przyszłości dla lokalnej społeczności niż inny napisany, wydawać by się mogło początkowo, lepiej
— mówił po obradach jeden z ekspertów komisji Maciej Frąckowiak

Duży nacisk przy wyborze zwycięskich projektów miał zarówno element współpracy i przenikania się różnych, na co dzień niewspółpracujących ze sobą, instytucji, czy środowisk, jak również to, co pozostawi on po zakończonych działaniach. Najbardziej wartościowe są te projekty, które będą w stanie dalej funkcjonować i  zaangażują do działania lokalną społeczność jeszcze po zakończeniu ich finansowania.

W pracach komisji ekspertów, obok przywołanego wcześniej Macieja Frąckowiaka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, uczestniczyły także: Małgorzata Rudnicka – kierownik Oddziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i Weronika Idzikowska z Małopolskiego Instytutu Kultury. Dwoje z recenzentów celowo wybranych zostało spoza województwa świętokrzyskiego, tak aby ich ocena była jak najbardziej obiektywna i fachowa. Prace jurorów wspierali także przedstawiciele Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, jako operatora programu BMK: Karolina Opałko, Michał Ziomber i Łukasz Kopczyński, którzy brali udział w I etapie konkursu.

Nie możemy zapominać również o tych projektach, którym nie udało się zdobyć grantu. Zależy nam na tym, aby osoby, które je przygotowywały, wiedziały, dlaczego ich wniosek finalnie nie został wybrany. Dlatego obok opinii na temat tych zwycięskich opisujemy szczegółowo także te, które ostatecznej aprobaty nie uzyskały. Jeśli wnioskodawcy będą wiedzieli, jakie błędy albo szczegóły wpłynęły na ostateczną ocenę ich projektów, to w przyszłości łatwiej im będzie złożyć kompletny wniosek. 
— wyjaśniał Maciej Frąckowiak


Uczestnictwo w programie Bardzo Młoda Kultura to cenne doświadczenie, nawet dla tych, którzy finalnie nie uzyskali wsparcia finansowego na swój projekt. Doświadczenie, które z całą pewnością zaprocentuje w przyszłości przy okazji podobnych programów i konkursów.

Autorom projektów, którym przyznano dofinansowanie w wysokości 8 tysięcy złotych, serdecznie gratulujemy. Szczegółowa punktacja wszystkich projektów dostępna jest na stronie ŚAEK.

Autor zdjęćia: Łukasz Kopczyński (PIK WDK)

Autor opisu: Łukasz Kopczyński (PIK WDK) 

http://saek.pl/2018/06/11/poznalismy-5-najlepszych-projektow-tegorocznej-edycji-swietokrzyskiej-akademii-edukacji-kulturowej/