Relacja ze szkolenia "Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego..."

Date of publication: 06.11.2018
Średni czas czytania 1 minute
print

Szkolenie poświęcone zagadnieniu dotacji z budżetu Województwa Opolskiego przekazywanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (05.11.2018).

Omówione zostały dotacje udzielane w ramach otwartych konkursów ofert w zakresie kultury i sztuki, w szczególności: 1) Regulamin organizacji otwartych konkursów ofert na realizację zadań w sferze pożytku publicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego (zasady i tryb przeprowadzania procedury konkursowej); 2) Wzór oferty oraz sprawozdania z realizacji zadania; 3) Umowa oraz warunki realizacji zadania.

Prowadzący: Bartosz Swoboda - pracownik Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Zajmuje się m.in. dotacjami dla organizacji pozarządowych przekazywanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz dotacjami w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach przekazywanych na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Autorki zdjęcia: Ludmiła Kubisa, Aneta Dymarek

Autorka opisu: Ludmiła Kubisa