Zakończył się cykl warsztatów szkoleniowych tegorocznej edycji projektu Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku.

Date of publication: 08.09.2016
Średni czas czytania 5 minutes
print

Uczestnicy tegorocznej edycji projektu Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku odbyli cykl dwudniowych szkoleń, które miały przygotować ich do jak najlepszej realizacji projektów konkursowych. 

Pierwsze warsztaty szkoleniowe odbyły się w Stroniu Śląskim i wzięli w nim udział przedstawiciele 10 zespołów, które zostały wybrane w tegorocznej edycji BMK. Warsztaty były prowadzone przez ekspertów projektu BMK czyli Marka Sztarka oraz Pawła Kamińskiego, którzy przygotowali odpowiednio skonstruowany program. Uczestnicy warsztatów zostali zaznajomieni z technikami i narzędziami animacji kulturalnej, badaniami i diagnozowaniem potrzeb społeczności oraz kwestiami związanymi z tym jak powinno się pracować z zespołem.

Wszystkie panele dyskusyjne były podzielone na część merytoryczną oraz praktyczną, podczas której uczestnicy mogli w praktyce poznać poruszane kwestie i jeszcze lepiej je zrozumieć. Nie zabrakło oczywiście zagadnień związanych z realizacją projektów konkursowych, eksperci projektu starali się szczegółowo odpowiadać na wszelkie pytania i wątpliwości z tym związane. Warsztaty ponadto były idealną okazją do integracji środowiska edukacyjno – kulturowego, wymiany własnych doświadczeń, pomysłów i planów na przyszłość. Uczestników warsztatów czekają jeszcze dwa zaplanowane dwudniowe warsztaty szkoleniowe, dzięki którym zostaną w pełni przygotowani do realizacji swoich projektów konkursowych. 

Drugie warsztaty, które także odbyły się w Stroniu Śląskim skupiły się na kolejnych zagadnieniach związanych z kulturą i edukacją. Eksperci projektu przygotowali dla uczestników cztery panele dyskusyjne, które składały się zarówno z części teoretycznej, jak i praktycznej. Pierwszy panel dotyczył zagadnień związanych z budową kapitału społecznego na przykładzie programu Dom Kultury +. Następnie przeanalizowano bariery i potencjały współpracy w sektorze kultury i oświaty z wykorzystaniem metody World Cafe oraz kwestie związane z finansowaniem projektów kulturalnych. 

Nie zabrakło oczywiście miejsca na dyskusję nt. realizowanych przez uczestników projektów konkursowych. Każdy z uczestników warsztatów miał okazję do skonsultowania swoich projektów z ekspertami programu oraz z innymi uczestnikami warsztatów. Był to także czas na wymianę własnych uwag, spostrzeżeń i problemów związanych z realizacją projektów. Uczestnicy warsztatów poza panelami dyskusyjnymi mieli także czas na zwiedzenie lokalnych atrakcji oraz zintegrowanie się z innymi osobami biorącymi udział w warsztatach. Trzecie i ostatnie warsztaty szkoleniowe w ramach programu BMK odbędą się w sierpniu. Szczegółowe informacje nt. miejsca zostaną podane niebawem.

Po dwóch szkoleniach w Stroniu Śląskim, ostatnie odbyło się w Chacie Karczowiska, gdzie zwieńczono warsztaty szkoleniowe. Uczestników warsztatów ponownie czekały bloki szkoleniowe, w trakcie których eksperci projektu omawiali poszczególne zagadnienia związane z tematyką edukacyjno – kulturową. Poruszone zostały kwestie bycia lokalnym liderem kultury, który obecnie odgrywa bardzo ważną rolę w aktywizacji kulturalnej lokalnych środowisk. Ponadto omówiono ewaluację projektów kulturalnych oraz nagrano prezentacje wideo tegorocznych projektów konkursowych. Nie zabrakło także miejsca na kwestie organizacyjne związane z rozpoczęciem realizacji projektów. 

Po odbyciu cyklu warsztatów szkoleniowych teraz uczestników tegorocznej edycji BMK czeka realizacji swoich projektów kulturalnych. Na zrealizowanie swoich projektów uczestnicy mają czas do listopada. Będziemy starali się na bieżąco śledzić postępy oraz efekty realizacji projektów konkursowych i pokazywać ich ewaluację oraz przebieg. Każdy z projektów jest ciekawy, dotyczy różnych zagadnień i różnych środowisk, więc bez wątpienia będzie to niezwykle intensywny czas dla realizatorów projektu i mamy nadzieję, że spotka się z dużym zainteresowaniem i odzewem ze strony mieszkańców.