Razem w Kulturze - raport diagnostyczny w ramach programu BMK

Date of publication: 30.08.2018
Średni czas czytania 1 minute
print

Niniejszy raport diagnostyczny poświęcony został współdziałaniu sektora oświaty i kultury w ramach przedsięwzięć o charakterze animacyjnym oraz edukacyjnym. Podstawowym kontekstem tego opracowania jest Program „Bardzo Młoda Kultura” – przedsięwzięcie, w którym współpraca odgrywa kluczową rolę. Istotą BMK jest przecież wzmacnianie współpracy, budowanie połączeń i mostów pomiędzy instytucjami edukacyjnymi i instytucjami kultury, ale też pomiędzy organizacjami i osobami zajmującymi się oświatą oraz kulturą. 

- ze wstępu publikacji

Zawarte w raporcie ustalenia badawcze oraz rekomendacje opracowane zostały na podstawie analizy informacji pozyskanych dzięki wywiadom kwestionariuszowym i pogłębionym przeprowadzonym w ramach badań diagnostycznych w programie Bardzo Młoda Kultura w 2017 roku. Zapraszamy do lektury. 

Wersja PDF