Raport z realizacji programu Bardzo Młoda Kultura w roku 2017

Date of publication: 17.07.2018
Średni czas czytania 1 minute
print

Przedstawiamy raport „Współdziałanie w kulturze”, poświęcony kolejnemu etapowi realizacji wieloletniego programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura. W raporcie, poza podstawowymi informacjami przybliżającymi sposób i skalę realizacji programu Bardzo Młoda Kultura, znajduje się rozdział poświęcony kluczowemu aspektowi tego przedsięwzięcia – współpracy w kulturze. Prezentujemy w nim działania podejmowane przez Operatorów programu, którzy na różnych płaszczyznach urzeczywistniają ideę współpracy.

"Główną częścią raportu jest rozdział „Razem w kulturze” poświęcony idei współpracy. Budowanie kulturalnych sojuszy w ramach Programu „Bardzo Młoda Kultura” odbywa się zarówno na płaszczyźnie międzyinstytucjonalnej, angażującej różne podmioty z obszaru danego województwa, jak i międzyludzkiej, urzeczywistniającej się najpełniej we wspólnej realizacji projektów regrantingowych przez nauczycieli i animatorów kultury. Nie można też pominąć współpracy, jaką nawiązali między sobą Operatorzy z różnych województw, tworząc ogólnopolską sieć wymiany pomysłów i doświadczeń."

- ze wstępu publikacji

Wersja PDF