Rozstrzygnięty konkurs grantowy Koalicje Kultury 2018!

Date of publication: 05.06.2018
Średni czas czytania 10 minutes
print

W maju w Muzeum Sztuki w Łodzi został rozstrzygnięty konkurs grantowy Koalicje Kultury 2018. Jury konkursu po przeczytaniu nadesłanych formularzy aplikacyjnych i rozmowach z autorami projektów wybrało 9 projektów, które otrzymały dofinansowanie.

1. Międzykulturowy rytm to projekt Fundacji Młodzi Propagują Sztukę, Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku oraz tamtejszego Koła Gospodyń Wiejskich. Działanie składa się z kilku etapów. Najpierw czterdziestu uczestników z powiatu wieluńskiego w tym uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu, podopiecznych świetlicy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mokrsku oraz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olewinie weźmie udział w edukacyjnych warsztatach. Efektem zajęć będzie, planowany na 30 września, regionalny piknik dla lokalnej społeczności, podczas którego młodzież zaprezentuje umiejętności, zdobyte na warsztatach.

2. Gry planszowe w edukacji kulturalnej. Partnerami przedsięwzięcia są: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi (sektor kultury), Liceum Ogólnokształcące im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze (sektor edukacji) oraz projektant gier, animator kultury - Vojislav Radojičić. Projekt ma charakter szkoleniowy, dlatego główna jego część będzie skierowana do nauczycieli oraz edukatorów obu instytucji. Dzięki niemu zyskają świadomość wartości gier planszowych i nauczą się, w jaki sposób je wykorzystywać, aby poprzez rywalizację i zabawę dotrzeć do uczniów z konkretną wiedzą. Do wzięcia udziału w trzech otwartych spotkaniach warsztatowych z grami planszowymi zostanie też zaproszona młodzież szkolna: uczniowie L.O. w Wiśniowej Górze oraz uczniowie okolicznych dla Centrum Dialogu szkół z obszaru Bałut oraz z Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi.

3. Mikro działania, makro zmiany. Ceramiczne ingerencje dzieci w przestrzeń miasta Zgierza. Inicjatorem i realizatorem przedsięwzięcia jest Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu, filia nr 1 Miejskiego Ośrodka Kultury, a partnerami przedsięwzięcia Gmina Miasta Zgierz oraz Klaudia Gawin – absolwentka łódzkiej ASP i Uniwersytetu Ludowego Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej, posiadająca dyplom z ceramiki oraz tytuł Mistrza z ceramiki. Działania twórcze zaplanowane w ramach projektu skierowane są do dzieci ze zgierskich świetlic opiekuńczo-wychowawczych, w których rzadko znajduje się czas na edukację podczas sztukę. Projekt będzie okazją dla młodych zgierzan do tego, by lepiej poznać swoje miasto, jego historię, architekturę, porozmawiać o lokalnym patriotyzmie i poprzez stworzoną mikroinstalację pozostawić w miejskiej przestrzeni swój znak. Ma też zainspirować nauczycielki oraz nauczycieli świetlic do wykorzystania nowo poznanych metod w codziennej pracy z młodzieżą ze środowisk defaworyzowanych.

4. Kulturalnie i tanecznie w Krakowie. Tańcz, graj i doświadczaj kultury to przedsięwzięcie organizowane wspólnie przez Gminny Ośrodek Kultury w Rzeczycy, Andrzeja Sochę – nauczyciela z 17-letnim stażem oraz Mirosława Murgrabię, kapelmistrza orkiestr dętych w Bełchatowie oraz Czerniewicach, instruktora nauki gry na instrumentach dętych. Dzięki dofinansowaniu tegoroczne wyjazdowe warsztaty zostaną przeniesione do Krakowa i połączone ze zwiedzaniem kulturalnych atrakcji miasta. Udział w projekcie wezmą dzieci i młodzież z Orkiestry Dętej Rzeczyca oraz zespołu tanecznego Twist.

5. Muzeum na nowo, zupełnie nowe, atrakcyjne, interaktywne Muzeotrasy powstaną w tomaszowskim muzeum w ramach dofinansowanego przez nas projektu. Jego organizatorami są: Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim – Szkoła Podstawowa nr 11 oraz Kajetan Luteracki – absolwent wzornictwa na Politechnice Łódzkiej, student III roku łódzkiej ASP, realizator i koordynator wielu projektów kulturalnych. Przedsięwzięcie ma charakter partycypacyjny – jego uczestnicy: dzieci, młodzież oraz dorośli będą mieli niełatwe zadanie opracowania dwóch zupełnie nowych, interaktywnych tras zwiedzania tomaszowskiego muzeum. Mają zrobić to w taki sposób, aby proponowane koncepcje zwiedzania zaskakiwały oryginalnym podejściem, zachęcały do aktywności i były atrakcyjne dla wybranych przez uczestników grup odbiorców takich jak: rodziny, seniorzy czy młodzież. Trasy mają zostać przygotowane z wykorzystaniem nowoczesnych metod edukacji, takich „bawiąc uczyć” „nauka przez aktywność”, czy nauczanie polisensoryczne, bazujące na stymulacji wielozmysłowej.

6. Wolontariusz jako animator kultury pomoże odpowiedzieć na te pytania. Autorski cykl szkoleniowy zostanie przygotowany przez Stowarzyszenie Młodzieży I Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół „Pomost”, Stowarzyszenie Grupa Wolontarystyczna „Agrafka”, Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” oraz Łukasaz Zimnocha-Bednarka – artystę, fotografa. Przedsięwzięcie skierowane jest do wolontariuszy aktywnie działających na terenie Łodzi i Pabianic, którzy chcieliby podnieść swoje kompetencje, nauczyć się lepiej planować i sprawniej realizować działania wolontarystycznych w podmiotach zajmujących się kulturą. Na cykl złożą się wykłady, spotkania oraz warsztaty prowadzone przez doświadczonych specjalistów ze świata kultury i sztuki. Będą to między innymi zajęcia praktyczne z instruktorem tańca i choreografem, warsztaty z muzykiem-muzykoterapeutą oraz aktorem.

7. Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim oraz Anna Lehmann i Aneta Kucharska-Młynarczyk, w projekcie Łódzkie legendy w czarnym teatrze przybliżą mieszkańcom i uczestnikom historię regionu. Organizatorzy wykorzystają do tego „czarny teatr”, formę mało znaną i rzadko wykorzystywaną w polskich teatrach. W zajęciach udział wezmą dzieci i młodzież z koła teatralnego MOK, Szkoły Podstawowej nr 5 w Konstantynowie Łódzkim i koła teatralnego z Lutomierska. Będą uczestniczyć w warsztatach, dzięki którym od początku do końca przygotują spektakl teatralny i wszystkie jego niezbędne elementy – od scenariusza, przez scenografię i grę aktorską, po oświetlenie i muzykę.

8. W poszukiwaniu straconego dźwięku, czyli Łaski Dom Kultury, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu oraz wokalistka Marzena Lamch-Łoniewską. Cykl warsztatów poprowadzą trzy specjalistki Bożena Belcarz, Marzena Lamch-Łoniewska i Monika Kolasa-Hladikova. Bazując na swoim doświadczeniu zawodowym, zaprezentują uczestnikom wszelkie tajniki sztuki wokalnej. Uczestnicy projektu będą pracować nad swoim głosem za pomocą ćwiczeń, zaproponowanych przez instruktorów, jak kontrolowanie oddechu, aktywizację mięśni całego instrumentu głosu czy praca z materiałem muzycznym. Uruchomią szeroką paletę ekspresji głosowej, nauczą się kontrolowania, modulowania i swobodnego operowania głosem, otwartego i emocjonalnego wyrażania siebie, a także poszerzą swoją skalę tonalną. Dzięki zajęciom uczestnicy będą potrafili niwelować napięcie głosowe, podniosą jakość komunikacji, a także zdobędą nowe kompetencje w zakresie artystycznego wyrażania siebie poprzez głos.

9. Inspiracją projektu PasekBooK współorganizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Budziszewicach, Fundacja Ex Litteris Libertas, Szkołę Podstawową im. Kardynała St. Wyszyńskiego w Budziszewicach oraz Monikę Tomczyk i Luzię Łuszcz-Kujawiak jest życie i twórczość Jana Chryzostoma Paska, który urodził się w tym regionie. W ramach projektu odbędą się: interaktywna wystawa, sztafeta czytelnicza z wydarzeniami towarzyszącymi oraz nagranie audiobooka. W akcji udział wezmą uczniowie Szkoły Podstawowej w Budziszewicach wraz dorosłymi osobami towarzyszącymi. Projekt ma zaktywizować młodzież i dorosłych z gminy, a przede wszystkim Budziszewic i Węgrzynowic do udziału w wydarzeniach kulturalnych i czytelnictwa, ale także do zapoznania się z literaturą i ojczystym, staropolskim językiem. Tworząc wydarzenie wokół postaci Jana Chryzostoma Paska, języka i literatury organizatorzy chcą odbudować tożsamość kulturową w regionie. W ramach projektu powstanie interaktywna ekspozycja przybliżająca postać artysty i jego „Pamiętniki”, a także międzypokoleniowa sztafeta czytelnicza uwieńczona nagraniem audiobooka.  Część edukacyjno-artystyczna będzie dostępna dla każdego, a działania przystosowane do możliwości rozwojowych dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajęcia mają poszerzyć kompetencje językowe uczestników, a także zaktywizować i wesprzeć nauczycieli, wzbogacając zajęcia dydaktyczne.

 

Autorka opisu: Joanna Karpińska

Autorka zdjęcia: Justyna Wojciechowska