W Lubuskiem granty rozdane. Czas na projekty!

Date of publication: 26.06.2018
Średni czas czytania 15 minutes
print

W tym roku w konkursie grantowym Lubuski PAKIET zwyciężyło 5 partnerstw kulturalno-edukacyjnych. Będą realizować swoje inicjatywy dla dzieci i młodzieży w obrębie swoich miejscowości. Kim są, skąd pochodzą pomysłodawcy projektów i na czym polegają ich pomysły? Dowiecie się czytając poniższy artykuł.

1. Małgorzata Makarewicz i Grażyna Michałowska - Międzyrzecz

Grażyna Michałowska – psycholog, szkoleniowiec, animator.
Zajmuje się psychoedukacją. Prowadzi m.in. treningi rozwoju osobistego oraz z zakresu kompetencji społecznych. Pracuje jako psycholog i animator z osobami niepełnosprawnymi, seniorami oraz z dziećmi. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, z instytucjami pomocy społecznej oraz z ośrodkami kultury. Lubi pracę z grupą opartą na procesie, z wykorzystaniem kreatywnych technik. Miłośniczka kina i książek. Jeździ na rolkach. Śpiewa, najchętniej przy ognisku :)

Małgorzata Makarewicz - pedagog, doradca w zakresie seksuologii, animator.
Przez blisko 10 lat zajmowała się doradztwem zawodowym, warsztatami z zakresu kompetencji miękkich dla młodzieży i osób dorosłych. Aktualnie realizuje się jako animator wśród dzieci i seniorów. Doradza parom. Ceni sobie pracę z ludźmi. Prywatnie żona i mama dwóch córek Zuzy i Ali. Miłośniczka podróży i aktywnego stylu życia. Lubi gotować dla rodziny, biegać i tańczyć.

W 2017r. założyły Fundację Inicjatyw Społecznych „MIĘDZY”, której celem jest integracja i aktywizacja społeczności lokalnej, zwłaszcza środowiska seniorów. Chcemy działać również MIĘDZYpokoleniowo. Podejmują i wspierają inicjatywy o charakterze społecznym, edukacyjnym oraz kulturowym. Ostatnio zrealizowały projekt dla osób w wieku emerytalnym z MIĘDZYrzecza pn. „Pół żartem, pół serio”. Seniorzy uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych, ale też wspólnie muzykowali grając na instrumentach pierwotnych, relaksowali się ćwicząc asany oraz integrowali na potańcówce.

Projekt „Klasa, klatka, cyk, cyk, brzdęk!” skierowany jest do dzieci klas I – II ze Szkoły Podstawowej Nr 6 w Międzyrzeczu. Odwołuje się do historii kinematografii - dawnych technik projekcji bajek i filmów zapisanych na kliszy celuloidowej, taśmie 8 mm. oraz do filmu tworzonego klasyczną techniką animacji poklatkowej. Dzieci doświadczą magii kina z czasów swoich rodziców i dziadków - seansu „nieruchomych obrazków”, filmu niemego, czarno – białego, zapachu kliszy, czy brzęczenia projektora. Stworzą własną animację poklatkową oraz zaaranżują muzykę do swojego filmu z wykorzystaniem instrumentów z różnych stron świata. Udział w projekcie ma umożliwić dzieciom ich wszechstronny rozwój, wyzwolić potrzebę obcowania z kulturą poprzez tworzenie, eksperymentowanie, doświadczanie i współpracę. Pokazać, że  kulturę możemy tworzyć wszędzie - na co dzień, w przestrzeni klasy szkolnej, która może być źródłem inspiracji i okazać się magiczna Projekt jest interdyscyplinarny – przenikają się ze sobą różne dziedziny kultury. Zakłada aktywność uczestników wielozmysłową, wielobodźcową. Łączy ze sobą tradycyjne formy z nowoczesną technologią. A jego wartością dodaną będzie włączenie się społeczności lokalnej w odkrywanie kawałka historii naszego miasta.... Autorki cieszą się, że ich działania będą realizować w doborowym Zespole!: Ania Suchecka – pedagog - koordynatorka po stronie partnera projektu, Filip Pielesiak – fotograf, Hubert Winnik – plastyk, Ewa Skrzek Bączkowska – muzykoterapeutka.

2. Lidia Jurkowska - Templewo

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej w Templewie. Od zawsze chciała być nauczycielką. Spełnia się w tym zawodzie i nie zamieniłaby go na inny. Lubi słuchać muzyki, tańczyć, czytać książki i jeździć rowerem. Jej pasją jest wykonywanie przedmiotów użytecznych i zarażanie tym zajęciem dzieci – jej uczniów.

Projekt "Kreatywny Design" to praktyczne, kreatywne działania łączące edukację szkolną i rozwój kompetencji kluczowych z animacją kulturową, z wykorzystaniem różnych form ekspresji sztuk wizualnych (takich jak ćwiczenia rozwijające ekspresję twórczą i integrację zespołu – wspólne malowanie na dużych formatach płótna malarskiego farbami akrylowymi, projektowanie wzorów tkanin, wykonywanie prostych przedmiotów użytkowych z własnoręcznie zaprojektowanych materiałów). To nowoczesna edukacja mająca na celu samodzielne tworzenie przedmiotów użytkowych, które ożywią miejsce codziennego przebywania dzieci w szkole. Dzięki projektowi uczniowie będą mieli okazję doświadczać siebie w roli projektantów i poszukiwać wspólnych rozwiązań na kreatywne zagospodarowanie przestrzeni szkolnej. W pierwszej części projektu uczniowie klas I-III będą projektować wzory tkanin pod kierunkiem artysty – animatora. Następnie projekty zostaną sfotografowane, poddane oprawie komputerowej oraz przesłane do produkcji tkanin. W drugiej części uczniowie klas IV-VII z gotowych tkanin będą projektować, tworzyć przedmioty użytkowe (poduszki, proste zabawki, narzuty), które ,,ożywią’’ ich miejsce nauki. Starsi będą się realizować w wykonaniu prac, zapoczątkowanych przez młodszych, co pozytywnie wpłynie na budowanie wzajemnych relacji. W realizacji pomysłów pomogą również rodzice szyjący na maszynach. Partnerem projektu jest animatorka kultury Dorota Marek-Kurpanik z Zielonej Góry, która otrzymała grant na realizację projektu w pierwszej edycji programu Kultura Tędy.

3. Hanka Billert - Słubice

Jest etnografką, która kocha swój zawód. Ponieważ zawsze towarzyszą jej dzieci – najpierw synowie, teraz ich synowie i córki – nigdy nie pracowała w instytucji, ale zawsze z tzw. wolnej stopy. Działała w Muzeum na Lednicy, angażowała się w projekty edukacyjno-kulturowe w powiecie gnieźnieńskim, potem- na pograniczu polsko-niemieckim w projektach kulturowo-integracyjnych (Slubfurt i Lebuser Ziemia). Założyła własną kolekcje pamiątek materialnych kultury pogranicza. Wspólnie  z przyjaciółmi założyła wędrowne muzeum z siedzibą we wsi Boruja Nowa (pod Nowym Tomyślem). Ma spory zbiór bajek – ludowych, starych, nowych, ze świata. Bajki opowiada, prowadzi z dziećmi warsztaty wykonywania kukiełek, improwizowane przedstawienia teatru kukiełkowego – na wiejskich festynach, przy bibliotekach, domach kultury. Kocha ludzi  – podziwiam ich, obserwuje, uczy się od nich, a w miarę możności  dzieli się umiejętnościami i wiedzą. Wędrowanie to jej styl życia i pasja.

Projekt „Historia pokoleń” jest projektem edukacyjno-badawczym. Wychodzi on naprzeciw pewnemu niedosytowi „wiedzy o sobie” – o sobie w kontekście rodziny, najbliższej społeczności, w której się człowiek urodził, w której żyje przed „wymarszem” w dorosłe życie, najczęściej w obcy, nowy świat. Obserwacje nasze, czynne – przez osobiste rozmowy, kontakty, ( ale także i bierne ) pokazują, że taka „niewiedza” wynika z postawy pasywnej kręgu dorosłych, którzy z różnych powodów zaniechali przekazywania wiadomości o przeszłym swoim i otoczenia życiu. Coś co w tzw. dawnych czasach było niemal pierwszoplanową szkołą życia – kim i skąd jesteśmy, jakie są nasze zwyczaje, jaka historia - przestało niejako obowiązywać.  Pytania: czym jest miejsce naszego życia, kto je „stworzył”, jak to było przedtem?…

Poprzez  warsztaty wspólne: dzieci  razem z rodzinami, chcemy „obudzić ducha ciekawości” na temat jak  było, czy zawsze nasi przodkowie tu żyli, a kto tu był przed nami?  Dzieje przybycia,  jak to było kiedyś  – jakie elementy zos tały tu przyniesione, a jakie zastane, które stworzyły razem naszą dzisiejszą rzeczywistość?... Odpowiedziom na te pytania będą służyły warsztaty – plastyczne, fotograficzne, reporterskie (wywiady, rozmowy). Wspólne działania będą integrować młodych uczestników raz- miedzy sobą, dwa- z pokoleniem dorosłych. Powstaną prace plastyczne, fotograficzne, dokumentalne. Na koniec wystawa, opowieść  i zbiór pamiątek – coś, co zostanie jako trwałe zasoby Wiejskiej Świetlicy nadodrzańskiej wsi Drzecin w bliskim sąsiedztwie miasta pogranicznego Słubice. No i… zadzierżgnięte poprzez projekt koleżeństwa, a może i pasje poznawcze… Partnerkami projektu są: Anna Ginter – animatorka kultury z Drzecina oraz Joanna Hańć – nauczycielka i artystka z Zielonej Góry.


4. Bartosz Nowak - Gorzów Wlkp.

Pracuje w Miejskim Ośrodku Sztuki na stanowisku specjalisty ds. edukacji. Od 2008 roku prowadzi galerię Terminal08. W ramach działalności galerii zorganizował ponad 50 wystaw, koncertów, festiwali i warsztatów. W 2012 roku założył projekt kolaboracji artystycznej Soma, w ramach którego artyści eksplorują temat wolności w odniesieniu do umysłu i ciała. W latach 2012-2017 pracował w Muzeum Lubuskim w Gorzowie, m.in. na stanowisku kierownika Działu Sztuki Współczesnej. Stypendium MKiDN (2014), Stypendium Twórcze Prezydenta Miasta Gorzowa (2002, 2004). Absolwent ASP w Poznaniu (2003). Dyplom magisterski z Krytyki i Promocji Sztuki (prof. Roman Kubicki) oraz Rysunku (prof. Jarosław Kozłowski).

Współczesna sztuka uwolniła się od estetycznych więzów. Artysta nie jest wirtuozem, który ma zaspokajać publiczność swoimi nieprzeciętnymi zdolnościami, ale wolną jednostką, która poprzez sztukę poznaje siebie i wchodzi w dialog ze światem. Finalna realizacja artystyczna to symulacja, intelektualna prowokacja i pretekst do dyskusji. Projekt "Sztuka sześciu zmysłów" będzie próbą pokazania dzieciom i młodzieży najnowszej sztuki, ale nie poprzez naśladowanie form a śledzenie artystycznych procesów. Zajęcia poprowadzi zespół aktywnych artystów, którzy oprócz własnej twórczości poświęcają czas na dzielenie się swoim doświadczeniem poprzez prowadzenie warsztatów. Każda z osób reprezentuje odmienny nurt i język wypowiedzi – m.in. sztuka dźwiękowa, sztuka haptyczna, performans, obiekty, malarstwo. Uczestnicy warsztatów staną się artystami, którzy przemawiają do wszystkich zmysłów.

Do dyspozycji mamy nasze ciało oraz otoczenie – przestrzeń, przedmioty. Źródłem doznań są nasze zmysły. Tradycyjna sztuka przemawiała głównie poprzez wzrok. Współcześnie coraz więcej artystów interesuje się innymi zmysłami. Powstają prace dźwiękowe, które nie są jednak muzyką albo rzeźby, które poznajemy dłońmi, łamiące muzealne tabu nietykalności.
Jak w każdej sztuce nie obejdzie się bez elementu przekroczenia – w naszym projekcie będzie on reprezentowany przez szósty zmysł – intuicję, fantazję. Wyruszymy w obszary wyobraźni, poruszając się na pograniczu świata zmysłów oraz tam, gdzie one nie sięgają.
Partnerami projektu są: Beata Kałuża z Miejskiego Przedszkola nr 18 w Gorzowie Wlkp. i Andrzej Czaja z II Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wlkp.

5. Karolina Grys - Wschowa

Alpakoterapeutka, dogoterapeutka, nauczycielka w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie, niezależna edukatorka; z wykształcenia zootechnik i technik weterynarii; pochodzi ze Wschowy i tutaj też mieszka. Jej pasją są zwierzęta, a szczególnie alpaki. Od kilku lat łączy swoje zainteresowania z pracą z dziećmi i osobami z niepełnosprawnościami w terapii i edukacji. W wolnych chwilach trenuje sportową formę poledance i aerial hoop. Mistrzyni prokrastynacji.

„Tkamy wspólną sieć” to warsztaty integracyjne zaprojektowane w partnerstwie z Julią Juskowiak z Muzeum Ziemi Wschowskiej z myślą o dzieciach z niepełnosprawnościami żyjących w ośrodku stałego pobytu. Czteronicielnicowe krosno tkackie i alpaki będą bohaterami działań, które mają na celu nawiązanie więzi, zbudowanie pozytywnej relacji między uczestnikami i pokonanie lęków i barier związanych z odmiennością. Atrakcyjna forma warsztatów tkackich wzbogacona zostanie obecnością zwierząt, które wcielą się w rolę „przewodników” i oswajać będą z instytucją kultury, jaką jest muzeum. W ramach projektu zorganizowane zostaną również warsztaty dla nauczycieli i animatorów prezentujące narzędzia tkackie i przędzalnicze, surowce, sposoby tkania oraz możliwości przedstawienia ginących zawodów dzieciom, młodzieży i seniorom w atrakcyjnej formie. W ramach projektu Magdalena Birut, etnolog z MZW, poprowadzi dla uczestników lekcję muzealną poświęconą sukienniczej tradycji ziemi wschowskiej i dziedzictwu niematerialnemu. Prace wykonane w trakcie warsztatów i lekcji muzealnej zostaną zaprezentowane lokalnej społeczności na wystawie podczas finisażowego pikniku w muzeum. Partnerką projektu jest Julia Juskowiak – animatorka kultury, pracownica Muzeum Ziemi Wschowskiej.