Konkurs Sieć Kultury 2018 rozstrzygnięty!

Date of publication: 09.05.2018
Średni czas czytania 7 minutes
print

Pruszcz Gdański, Człuchów, Brusy, Gdańsk, Luzino, Słupsk, Sopot – w tych miejscowościach zrealizowane będą zwycięskie projekty zgłoszone do trzeciej edycji konkursu Sieć Kultury. Edukacja kulturowa w województwie pomorskim. 7 z 49 zgłoszonych działań otrzymało łączne wsparcie w wysokości 48 000 zł.

Po kilku miesiącach spotkań w regionie, warsztatów, składania wniosków i trzech obrad komisji, ogłaszamy wyniki Konkursu Sieć Kultury 2018. Obrady komisji konkursowej trwały cztery dni, każdy z wniosków był dokładnie analizowany i oceniany pod względem poprawności formalnej i zawartości merytorycznej. Wybór był trudny, a poziom wniosków bardzo wysoki
— mówi Agata Andrasiak z Instytutu Kultury Miejskiej

Czuję, więc jestem (4 000 zł) – projekt z Pruszcza Gdańskiego przeznaczony dla uczniów i rodziców, który zakłada naukę wyrażania emocji. Przewidziany jest cykl warsztatów: nazywanie i pisanie o emocjach, ich rysowanie czy rozpoznawanie w książkach. Uczniowie pójdą również na spektakl operowy, a książka o emocjach, którą napiszą w trakcie zajęć, zostanie wydana. Projekt zgłosiła: Aldona Domeradzka, Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszczu Gdańskim.

FilozoGraf (3 730 zł) – projekt z Człuchowa, opierający się na opracowaniu i wykonaniu metodą czarno-białej grafiki krótkich etiud komiksowych, połączonych w spójny album. Tematyka prac będzie oscylowała wokół poglądów filozofów greckich na temat powstania świata. Projekt ma na celu wprowadzenie młodzieży w świat pierwszych filozoficznych koncepcji powstania świata oraz nabycia umiejętności wyrażenia przez nich myśli filozoficznych poprzez lubianą i przystępną dla nich formę, czyli komiks. Projekt zgłosiła: Hanna Borzyszkowska, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku- Filia nr 2 w Człuchowie.

Nie święci garnki lepią (4 000 zł) – projekt z Brus. Jego celami są kultywowanie tradycji i rzemiosła oraz integracja dziesięcioletnich uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Brusach i dorosłych osób niepełnosprawnych, podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej. W ramach projektu uczestnicy wyjadą do Muzeum Ceramiki w Chmielnie i na Festyn Archeologiczny w Czernicy oraz wezmą udział w cyklu czterech warsztatów rzemiosł dawnych. Projekt zgłosiła: Anna Ossowska, Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach.

Bardzo wspólny świat (9 870 zł) – projekt z Gdańska, którego realizacja skupia się na Dolnym Wrzeszczu. Odbędą się warsztaty dla młodzieży w Centrum Pracy Socjalnej nr 1, poświęcone biedzie, wykluczeniu i problemom społecznym Dolnego Wrzeszcza, w które zaangażowana będzie również Rada dzielnicy. Uczestnicy i uczestniczki wezmą udział w warsztatach: teatralnych, zbierania materiału do video artu oraz pisania scenariusza. Na końcu odbędzie się premiera stworzonego przez młodzież spektaklu i video artu. Projekt zgłosiła: Rita Jankowska, reżyserka, dramaturżka, animatorka społeczna, założycielka Teatru Błękitna Sukienka

Hip Hip KultHuraaa! – regionalne spotkania twórców (11 200 zł) – projekt z Luzina. Jego celem są wspólne działania społeczności szkół podstawowych, bibliotekarzy i bibliotekarek, artystów i artystek oraz mieszkańców i mieszkanek kilku gmin na Kaszubach. Uczniowie szkół będą jeździć po regionie, by spotkać się z ciekawymi osobowościami, zwiedzać i uczestniczyć w różnorodnych warsztatach z lokalnymi twórcami. Doświadczą kultury wielozmysłowo. Zwieńczeniem projektu będzie Dzień Regionu. Projekt zgłosiła: Maja Krośnicka z Gminnej Biblioteki Publicznej im. Leona Roppla w Luzinie.

Krytykuj mądrze (3 700 zł) – projekt ze Słupska. Zakłada realizację 38 godzin warsztatowych, mających na celu zachęcenie młodzieży do uczestnictwa w życiu teatralnym i wyrażaniu swojej opinii na temat obejrzanych spektakli. Uczniowie Szkoły Podstawowej będą uczyć się pisania recenzji, krytyki teatralnej oraz struktury spektaklu. Przewidziano również zajęcia dla nauczycieli – o roli teatru w edukacji, analizie recenzji i o teatrze samym w sobie. Młodzież będzie miała także możliwość uczestnictwa w procesie tworzenia spektaklu oraz weźmie udział w organizacji festiwalu teatralnego sztuk zaangażowanych społecznie. Projekt zgłosiła Agata Pietruszewska z Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku.

Po prostu razem! (11 500 zł) – projekt z Sopotu. Ma na celu integrację obcokrajowców i uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr 3. Pojawią się takie wydarzenia jak spotkania z obcokrajowcami, warsztaty antydyskryminacyjne, dwa pikniki integracyjne, wspólne rajdy rowerowe, lekcje polskiego dla obcokrajowców, a także spotkania kreatywne koordynatorów i koordynatorek, mające na celu tworzenie sieci kultury. Projekt zgłosiła Dagmara Sypniewska-Skwara z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie.

 

Komisja konkursowa obradowała w składzie: Joanna Kowalska (koordynatorka Gdańskiego Programu Edukacji Kulturalnej), Katarzyna Huńko (doradczyni biznesowa i zawodowa), Monika Kuligowska (wiceprezeska Fundacji Edukacyjnej ODiTK), Monika Bąkowska-Łajming (Nadbałtyckie Centrum Kultury), Dariusz Zalewski (dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kartuzach), Marta Nowicka (Gdański Teatr Szekspirowski), Anna Maliszewska (Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego) oraz Michał Piotrowski (rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego). 

Wnioskodawcy, którzy nie otrzymali dofinansowania a przeszli ocenę formalną będą mogli skorzystać z konsultacji indywidualnych w czerwcu. Wnioskodawcy „małych projektów” przeznaczonych dla osób początkujących, którzy nie przeszli oceny formalnej również będą mogli  wziąć udział w konsultacjach. Komisja poddała je ocenie merytorycznej (ale nie punktowej), by w ten sposób przekazać informację zwrotną ich pomysłodawcom.

Dofinansowane projekty realizowane będą od 28 maja do 5 października 2018.