Warsztaty "Koalicje Kultury 2018"

Date of publication: 01.03.2018
Średni czas czytania 4 minutes
print

Jak tworzyć projekty, które odpowiedzą na realne potrzeby społeczności lokalnej?  Jak oceniać uczniów, żeby ich wzmacniać? Czym jest świadomość ciała w ruchu? Co nas łączy, a co dzieli? Tego dowiedzą się edukatorzy i animatorzy, uczestnicy wiosennych warsztatów Koalicji Kultury.

– Proponujemy cztery warsztaty, pogrupowane w dwa cykle szkoleniowe – zapowiada Agnieszka Wojciechowska-Sej, edukatorka Muzeum Sztuki w Łodzi, kierownik projektu Koalicje Kultury, będącego regionalną odsłoną ogólnopolskiego programu Bardzo Młoda Kultura.  – Chętni mogą zapisywać się na dwuwarsztatowe, jednodniowe spotkania, albo na dwa dni szkoleniowe, obejmujące wszystkie cztery warsztaty. Przy czym każde spotkanie odbędzie się w siedzibie innego z lokalnych partnerów programu, dzięki czemu łatwo będzie dotrzeć do nas z różnych stron regionu łódzkiego – tłumaczy.  

Pierwszy blok szkoleniowy dotyczy diagnozy i oceny. Na warsztaty „ABC Diagnozy” zaprasza zespół ekspertów z Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu. Katarzyna Chajbos, Jakub Walczyk i Bartek Lis podpowiedzą co zrobić, żeby działania animacyjne były adekwatne dla ich odbiorców i miejsc, dla których są planowane. Zaproponowane przez nich ćwiczenia pozwolą przyjrzeć się poszczególnym etapom pracy projektowej, zastanowić nad tym, czym jest animacja społeczna i poznać praktyczne narzędzia do prowadzenia diagnozy społecznej.

Z kolei zajęcia „Ewa, Lu, Acja – zapraszają do rozwoju. Ocenianie – jakie bywa, a jakie może być...” przygotowane przez Wigę Bednarkową traktować będą o wzmacnianiu efektywności procesu dydaktycznego poprzez ocenianie kształtujące.

Pierwszy dwuwarsztatowy cykl szkoleniowy odbędzie się w Muzeum im. hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim (17 marca), w Miejskim Ośrodku Kultury w Konstantynowie Łódzkim (18 marca) oraz w Bełchatowie w Miejskim Centrum Kultury PGE Giganty Mocy (8 kwietnia).

Drugi cykl rozpocznie „Kontakt improwizacja. Świadomość ciała w ruchu” – warsztat opracowany przez Michała Ratajskiego – performera, pedagoga, tancerza, założyciela teatru tańca KIJO. Dzięki niemu uczestnicy postarają się pobudzić myślenie i ciekawość w ciele, by odkryć własną ścieżkę poszukiwań dla ruchu, jako formy komunikacji.

Ostatnie z zajęć poprowadzi Hanna Zielińska – animatorka kultury, trenerka antydyskryminacyjna, członkini Stowarzyszenia Praktyków Kultury i Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Jej warsztaty „Co nas łączy, co nas dzieli? Perspektywa antydyskryminacyjna w animacji kultury” pomogą sprawdzić, jak stereotypy wpływają na nasze postrzeganie „innych” i jak się mają do działań animacyjnych i edukacyjnych. Będą też inspiracją do tworzenia projektów bardziej włączających i otwartych na społeczną różnorodność.

Drugi cykl szkoleniowy zrealizowny zostanie w Miejskim Domu Kultury w Radomsku (24 marca), Łaskim Domu Kultury (7 kwietnia) i w skierniewickim Centrum Kultury i Sztuki (14 kwietnia).

Udział w warsztatach kosztuje symbolicznie 1 złoty, a szczegółowe informacje o sposobie prowadzenia zapisów znaleźć można na stronach poszczególnych instytucji, w których odbędą się wiosenne koalicyjne warsztaty.

Koalicje Kultury – prowadzona przez Muzeum Sztuki w Łodzi regionalna odsłona programu Bardzo Młoda Kultura – powstały, by podnosić jakość edukacji kulturowej w regionie łódzkim.
Ich zadaniem jest promowanie dobrych praktyk w edukacji kulturowej i budowanie regionalnej sieci współpracy osób związanych z instytucjami kultury, oświatą oraz organizacjami pozarządowymi.

Autorka opisu: Joanna Karpińska

http://www.koalicjekultury.pl/aktualnosci-wydarzenia-kulturalne/wiosenne-koalicje-szkolenia-dla-edukatorow-i-animatorow-kultury,89