Słuchaj! Słyszysz? Pamiętniki zapisane dźwiękiem - Struktury Kultury

Date of publication: 09.11.2018
Średni czas czytania 4 minutes
print

Dzięki siedmioletniej pracy w szkole wiem, że dzieci (szczególnie nastolatkowie) mają trudność w znalezieniu wspólnego języka ze swoimi dziadkami. Często pojawiają się konflikty wynikające z niezrozumienia siebie nawzajem. Młodzi niejednokrotnie nie doceniają starań swoich dziadków, ignorują ich głos, zaś seniorzy mają problem z wejściem w przesiąknięty technologią świat młodzieży.

Ta diagnoza skłoniła nas do konkretnego pomysłu na działanie, w którym przybliżyliśmy młodym, historię starszych osób, które w swoim życiu wiele doświadczyły i mogły podzielić się swoją wiedzą, spostrzeżeniami, uwagami. Nastolatkowie byli kimś w rodzaju detektywów przeszłości. Obie grupy stały się sobie bliższe, nauczyły się nawzajem słuchać, czerpać ze swojej mądrości, mogły się lepiej poznać, zmienić nastawienie do siebie, zrozumieć postrzeganie świata oraz wartości jakimi się kierują w życiu różne pokolenia.

Istotą naszego projektu było stworzenie przez uczniów szkoły podstawowej oraz seniorów słuchowiska - dźwiękowego pamiętnika. Projekt rozpoczął się od kilku spotkań integracyjnych, które miały na celu zbudowanie wzajemnego zaufania między seniorami a młodzieżą. Efektem tych spotkań było stworzenie relacji emocjonalnych niezbędnych do przeprowadzenia wywiadów. Rozmowy - wywiady odbywały się z zaproszonymi wcześniej seniorami – uczestnikami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Toruniu. W przeprowadzonych rozmowach zostanie zastosowana jedna technika zbierania danych: tzw. wywiad pogłębiony, narracyjny. Pytania zawarte w scenariuszu wywiadów oscylowały wokół jednej podstawowej wartości: stosunku pamięci słuchowej do konkretnych, przełomowych wydarzeń z życia człowieka. Młodzież pytała (po wcześniejszym merytorycznym przygotowaniu czyli po udziale w warsztatach z tworzenia wywiadów) o ważne momenty w życiu osób starszych. Były to np. tak zwane momenty liminalne czyli obrzędy przejścia: narodziny dzieci, ślub, śmierć bliskich, pierwsza miłość itp. Część zagadnień została ustalona z młodzieżą podczas spotkań integracyjnych i warsztatów. Następnie młodzież nagrywała te wypowiedzi na dyktafon cyfrowy, tak aby można było z nich skorzystać później podczas składania, miksu dźwiękowego pamiętnika. Praca opierała się na emocjach, uczuciach i wzajemnym zaangażowaniu. Kolejnym etapem była wspólna praca warsztatowa prowadząca do udźwiękowienia pamiętnika. Specjalnie na potrzeby słuchowiska wspólnie została stworzona muzyka narracyjna (warsztaty) oraz nagrane dźwięki terenowe bezpośrednio związane z życiem seniorów (dźwięki wody, pracy poszczególnych maszyn, urządzeń itp.).

Efekt końcowy, czyli prezentacja dźwiękowych pamiętników zostanie zaprezentowana na konferencji podsumowującej ostatni rok Struktur Kultury, w Teatrze Polskim w Bydgoszczy.

Autor opisu: Damian Droszcz

Autor zdjęcia: Maryla Milarska

http://struktury-kultury.pl

https://web.facebook.com/strukturykulturyBMK