Zaczątek - Spotkanie uczestników programu EKDUS

Date of publication: 21.11.2018
Średni czas czytania 4 minutes
print

Wzruszająco, ale bez patosu. Osobiście, ale rzeczowo. Z wieloma uczuciami, ale nie nostalgicznie - tak można opisać atmosferę podczas spotkania podsumowującego trzy lata programu Edukacja Kulturowa Dla Umiejętności Społecznych. EKDUS to wojewódzki program realizowany w ramach projektu Bardzo Młoda Kultura Narodowego Centrum Kultury. Przez trzy lata operatorem programu EKDUS był Złocieniecki Ośrodek Kultury a w ramach programu odbyło się 37 warsztatów i cykli warsztatowych oraz 44 inicjatywy skierowane do dzieci i młodzieży. Zresztą najbardziej nawet precyzyjne dane nie oddadzą tego, co wydarzyło się w efekcie działania programu. Zmiana, bowiem, zgodnie z wypowiedziami wszystkich uczestników, dokonała się w nich samych i nie poddaje się prostym pomiarom algorytmów. Możemy tylko, lub aż, podzielić się doświadczeniami. I taką właśnie formułę przyjęło spotkanie w Cieszynie w dniach 16-17 listopada.

Głównymi bohaterami spotkania byli oczywiście uczestnicy programu EKDUS: nauczyciele, edukatorzy, animatorzy, artyści, którzy skorzystali z czasu i przestrzeni na bezpośrednią wymianę doświadczeń. Były także moderowane spotkania z uczestnikami programu, którzy opowiadali o swoich doświadczeniach EKDUS-a. Katarzyna Pojawa - psycholożka, współautorka i współprowadząca kilka warsztatów - opowiadała o doświadczeniu bycia przewodnikiem w podróży po duszy i ciele, świadomości i podświadomości, doświadczania mocy i niemocy. Marek Sztark z kolei, opowiadając z perspektywy jurora wszystkich konkursów grantowych, przypomniał, że kultura nie jest ani narzędziem ani celem czegokolwiek. Po prostu jest. Tak jak powietrze, w którym się poruszamy. Od nas zależy, jaką jakość jej nadamy i w jakim otoczeniu będziemy żyć i się poruszać. W końcu Justyna Smolińska i Maciej Frąckowiak, reprezentujący Narodowe Centrum Kultury podsumowali trzy lata EKDUSa z perspektywy Warszawy. 

Jednym z głównych zagadnień, które pojawiało się regularnie w EKDUS-ie w ciągu tych trzech lat była kwestia ochrony wizerunku nieletnich w sieci i temu też poświęcona była ostatnia w tej formule programu prezentacja merytoryczna dr Aleksandra Cywińskiego z Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Oczywiście nie sposób w ciągu dwóch dni podsumować tego wszystkiego, co wydarzyło się w ciągu trzech lat. Pomocą w tym ma być specjalnie przygotowywana gazeta EKDUSowa, pt. Początek, a jej pierwszy egzemplarz można było już oglądać i czytać podczas spotkania. 

Jeśli ktoś myśli, że spotkanie było tylko nostalgicznym wieczorem wspomnieniowym, to znaczy, że w ogóle nie poznał ludzi EKDUSa. Najważniejszym bowiem efektem spotkania w Cieszynie, i to bardzo wymiernym, było powołanie do istnienia Stowarzyszenia EKDUS. Członkami założycielami są uczestnicy projektu a jego głównym celem jest kontynuowanie działań związanych z wartościami i założeniami EKDUSa oraz zabezpieczenie dotychczasowego dorobku programu. Prezesem Stowarzyszenia EKDUS został wybrany Józef Szkandera. 

Jak widać, działanie Edukacji Kulturowej Dla Umiejętności Społecznych nie kończy się, tylko zmienia. Tak jak my wszyscy, którzy braliśmy w tym udział. Zaczęło się coś nowego.

Autor zdjęć: Radosław Barek

Autor opisu: Maciej Łukaszewicz

www.ekdus.pl https://www.facebook.com/projekt.ekdus/