Podsumowanie projektów "Współdziałanie w kulturze 2018" - CPE

Date of publication: 10.11.2018
Średni czas czytania 12 minutes
print

W tym roku zrealizowaliśmy 7 projektów z zakresu edukacji i animacji kulturowej. Spośród kilkudziesięciu zgłoszeń komisja konkursowa nagrodziła następujące projekty: ANIMATYKA, CUDZOZIEMCY W WIELKOPOLSCE, HIP-HOPEM W KULTURĘ, KARTY HISTORII Z CMENTARZA LAPIDARIUM W ORZESZKOWIE, MAŁA RZECZ W WIELKIEJ SPRAWIE, POTAŃCÓWKI WIELKOPOLSKIE oraz ZRYWA-MY SIĘ NA OGRÓD.

ANIMATYKA 

Autorka projektu: Aleksandra Bednarz – animatorka, edukatorka teatralna i kulturowa, związana m.in. z: Stowarzyszenie ON/OFF, Fundacja Strefa Wolnosłowa, Stowarzyszenie Strefa Kultury, Teatr im. W. Horzycy w Toruniu, Teatr Polski w Bydgoszczy, Teatr Powszechny w Warszawie

Uczestnicy: młodzież w wieku 14-18 lat, przebywająca w internacie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gnieźnie

Podejmowany problem:

Młodzież z Ośrodka Socjoterapeutycznego trafia tam z powodu niedostosowania społecznego, kłopotów w szkole, problemów z nałogami. Edukacja i uczestnictwo w wydarzeniach artystyczno-kulturalnych jest ważnym elementem procesu resocjalizacyjnego i narzędziem do walki z odrzuceniem i marginalizacją społeczną. Rozwija wrażliwość, kształtuje własne opinie, poglądy i uczy, jak je wyrażać.

Opis:

Projekt łączy sztukę street art z działaniami z zakresu edukacji kulturowej i teatralnej. Uczestniczki i uczestnicy wzięli udział w: zajęciach aktorskich, ćwiczeniach rytmicznych, warsztatach z pisania scenariuszy, przygotowywania video, przygotowania projektu muralu. Efektem warsztatów był mural oraz film, którego tematyka została wypracowana z grupą uczestników - wybrano stylistykę horroru. 

Miejsce realizacji: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gnieźnie.

CUDZOZIEMCY W WIELKOPOLSCE

Autorka projektu: Izabela Czerniejewska – koordynatorka projektów związanych z integracją cudzoziemców w Poznaniu, obecnie związana z Migrant Info Point, wcześniej ze Stowarzyszeniem Jeden Świat

Uczestnicy: cudzoziemcy w Lesznie, przedstawiciele Fundacji Centrum Aktywności Twórczej, społeczność lokalna Leszna

Podejmowany problem:

Odczuwalny jest brak sieci instytucji osób/instytucji, brak narzędzi i wiedzy, jak wesprzeć cudzoziemców w sprawach związanych z funkcjonowaniem w Lesznie (i szerzej w Polsce). Zauważalna jest potrzeba pogłębienia wiedzy i rozwoju w kierunku pracy z cudzoziemcami przyjeżdżającymi do Leszna z Ukrainy i innych krajów.

Opis:

Projekt miał na celu zdiagnozować sytuację i potrzeby cudzoziemców mieszkających w Lesznie, zsieciować instytucje i organizacje, które będą wspierać integrację cudzoziemców na poziomie lokalnym. Zostały przeprowadzone szkolenia dotyczące aspektów prawnych legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców, odbyły się spotkania otwarte dla mieszkańców i cudzoziemców. Została zrealizowana inicjatywa na rzecz integracji społeczności lokalnej ze społecznością cudzoziemską. W wyniku projektu powstał również praktyczny przewodnik dla innych miejscowości – know how, jak wspierać integrację cudzoziemców.

Miejsce realizacji: Leszno, Fundacja Centrum Aktywności Twórczej w Lesznie.

HIP-HOPEM W KULTURĘ

Autor projektu: Piotr Michalak – animator i edukator kulturowy, współzałożyciel fundacji Solar Trip. Koordynator projektów animacyjnych, wykorzystujących nowe media do angażowania artystycznego młodzieży oraz do promowania czytelnictwa.

Uczestnicy: młodzież z ostatnich klas szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych z Zespołu Szkół w Zasutowie.

Podejmowany problem:

Projekt odpowiada na kilka problemów: niskie poczucie sprawczości wśród młodzieży, brak w edukacji formalnej współdziałania między sobą i z grupami zewnętrznymi (władze lokalne, ośrodki kultury), niski udział dziewcząt jako artystek i producentek w kulturze hiphopowej. Projekt wynika także z potrzeby wzmacniania takich kompetencji jak: pewność siebie, odwaga do działania, umiejętność radzenia sobie ze stresem.

Opis:

W trakcie projektu młodzież wzięła udział w procesie, podczas którego napisane zostały zwrotki, skomponowane bity, nakręcony teledysk, przygotowany  zrealizowany koncert hiphopowy. Napisane przez młodzież utwory inspirowane były życiorysami, utworami artystycznymi czy dokonaniami Polek, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolanek. Fazę tworzenia poprzedziły warsztaty budujące umiejętność współpracy, odwagę do działania. Odbyła się także seria warsztatów prowadzonych przez artystów/ki z wielkopolskiego środowiska raperskiego oraz przez doświadczonych edukatorów/ki – stali się oni mentorami wspierającymi młodzież w ich wyborach artystycznych.

Miejsce realizacji: Zasutowo, Nekla.

KARTY HISTORII CMENTARZA LAPIDARIUM W ORZESZKOWIE

Autorka projektu: Karolina Bloch – związana z Kwileckim Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza, członkini Zarządu Stowarzyszenia Kulturalnego „Stara Szkoła 19”. Prezeska fundacji „Femina Project” Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet.

Uczestnicy: młodzież z terenu gminy Kwilcz, nauczyciele, pracownicy instytucji naukowych, placówek muzealnych, mieszkańcy gminy Kwilcz.

Podejmowany problem:

Lapidarium w Orzeszkowie – cmentarz kalwiński, jest miejscem związanym z historią protestantyzmu. Położony tuż przy szosie obiekt jest mocno zarośnięty, wiele nagrobków jest mało widocznych. Największym problemem tego miejsca jest brak pamięci wśród mieszkańców. Jest to dziedzictwo problematyczne, często uznawane za obce, stąd też popada ono w zapomnienie. Ze względu na niską społeczną świadomość wartości zabytków związanych z protestantyzmem, wyjątkowo ważne dla ochrony tego dziedzictwa są działania edukacyjne.

Opis:

Głównym celem projektu było poznanie przez młodzież historii swojego regionu oraz przekonanie się, że każdy ma swój wkład w ochronę dziedzictwa kulturowego. W ramach projektu zostało uporządkowane otoczenie cmentarza/lapidarium, przygotowano grę terenową opartą na dziedzictwie kulturowym Orzeszkowa. Zostały także przeprowadzone lekcje historyczne dla młodzieży oraz spotkanie z przedstawicielami władzy lokalnej i szkół pt. „Społeczny opiekun zabytków – kim jest i jakie ma zadanie”.

Miejsce realizacji: Orzeszkowo, gmina Kwilcz.

MAŁA RZECZ W WIELKIEJ SPRAWIE

Autor projektu: Kamil Wasilkiewicz – adiunkt w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie, instruktor i metodyk harcerski, działacz społeczny, współpracownik Fundacji Centrum Inicjatyw Regionalnych i Międzynarodowych w Poznaniu. 

Uczestniczki: pacjentki Oddziału Leczenia Uzależnień dla Kobiet Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie, studenci IKE UAM w Gnieźnie.

Podejmowany problem:

Projekt jest kierowany do pacjentek Oddziału Leczenia Uzależnień dla Kobiet, które są tymczasowo wykluczone z życia społecznego i mają ograniczony dostęp do kultury. Projekt ma odpowiedzieć na aktualne potrzeby pacjentek, wymagających kontaktu i integracji ze środowiskiem pozaszpitalnym oraz studentów, dla których uczestnictwo w projekcie będzie szansą na zdobycie doświadczenia w zakresie animacji kulturowej osób wykluczonych.

Opis:

Projekt miał na celu umożliwić pacjentkom kontakt z osobami ze środowiska pozaszpitalnego, kształtować pasje pomocne w walce z nałogiem, wzmocnić proces socjalizacji poprzez sztukę. Zraelizowane w projekcie warsztaty malarskie, choreoterapeutyczne, muzykoterapeutyczne miały spowodować wzrost poczucia własnej wartości i motywacji wewnętrznej. W ramach projektu powstała wystawa prac plastycznych (malarstwo, rzeźba) i fotograficznych oraz „Niezbędnik projektanta kultury” – poradnik zawierający scenariusze zajęć i opis realizacji projektu.

Miejsce realizacji: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie, Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie UAM.

 POTAŃCÓWKI WIELKOPOLSKIE

Autorzy projektu: Ewelina Chatłas – menadżerka w dziale kuratorskim Polskiego Teatru Tańca, członkini Stowarzyszenia Młodych Animatorów Kultury, akordeonistka w kapeli Wolne Obroty, dudziarka w kapeli dudziarzy wielkopolskich. Karol Majerowski – trębacz w Powiatowej Wolsztyńskiej Orkiestrze Dętej oraz w kapeli Przodki, współorganizator wydarzeń związanych z muzyka tradycyjną w Poznaniu i w Polsce. Muzyk i współtwórca projektu „We Cal It a Sound”.


Uczestnicy: mieszkańcy, społeczność lokalna Wolsztyna, muzycy, lokalni działacze społeczni oraz pracownicy lokalnych domów kultury.

Podejmowany problem:

Projekt odpowiada na potrzebę aktywnego uczestnictwa ludzi z mniejszych miast Wielkopolski w wydarzeniach związanych z polską muzyka tradycyjną. Odpowiada również na potrzebę aktywizacji i integracji lokalnej społeczności poprzez taniec, muzykę, zabawę w oparciu o kulturę tradycyjną.

Opis:

Realizacja projektu miała przynieść integrację i zaktywizowanie lokalnych społeczności do organizacji własnych wydarzeń związanych z kulturą muzyczną własnego regionu. W ramach projektu została zorganizowana potańcówka z muzyką tradycyjną Wielkopolski poprzedzona cyklem warsztatów z tańców charakterystycznych dla regionu prowadzonych przez Piotra i Bogumiłę Zgorzelskich.

Miejsce realizacji: Muzeum Regionalne w Wolsztynie

ZRYWA-MY SIĘ NA OGRÓD

Autorka projektu: Magdalena Kwaśniewska – nauczycielka wychowania przedszkolnego, pomysłodawczyni Koncertu Piosenki Dziecięcej, założycielka przedszkolnego klubu Naszej Ziemi we współpracy z Fundacją Nasza Ziemia. Koordynatorka projektów edukacyjnych m.in. „Cała Polska czyta Dzieciom”, „Pomaganie przez Ubranie”, „Kup Pan szczotkę”.

Uczestnicy: dzieci z Przedszkola nr 126 im. Rusa i sąsiadujących: Przedszkola nr 117 i Szkoły Podstawowej nr 3, rodzice oraz pensjonariusze Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 3 w Poznaniu.

Podejmowany problem:

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowaną w Przedszkolu nr 126 wśród rodziców, dzieci oraz seniorów z lokalnego otoczenia potrzebę rozwijania działań wspólnych na świeżym powietrzu.

Opis:

Projekt miał na celu poruszyć wielopokoleniowy potencjał intelektualno-poznawczo-społeczny. Jego istotą było założenie w przedszkolu publicznym (we własnym ogrodzie z typowym placem zabaw i boiskiem) warzywnika z sekcją ziół i ogrodu kwiatowego. Dzieci stały się odpowiedzialnymi opiekunami ogrodu, dorośli/nauczyciele/rodzice/podopieczni Domu Pomocy Społecznej stali się towarzyszami, najbliższymi współpracownikami. Efektem podjętych działań było zbudowanie partnerskiej więzi między najmłodszym, średnim i najstarszym pokoleniem. A powstały w ramach projektu ogród ma potencjał stać się przestrzenią dla dalszych działań międzypokoleniowych.

Miejsce realizacji: przedszkole nr 126 im. Rusa w Poznaniu

Autor zdjęć: Krystian Daszkowski

Autorka opisu: Ewelina Banaszek