Proces warsztatowy w województwie śląskim

Date of publication: 05.06.2017
Średni czas czytania 1 minute
print

Do udziału w projekcie operatorkultury.pl w tym roku zostało zaangażowanych 12 partnerstw (nauczyciel + animator kultury). Każde z partnerstw otrzymało wsparcie w postaci programu edukacyjnego, na który złożył się także cykl warsztatów.

Warsztaty odbyły się w dwa weekendy majowe i obejmowały w sumie 4 dni. Jeden weekend został zorganizowany jako szkolenie wyjazdowe, służące bliższej integracji uczestników. Tematy szkoleń: narzędzia wspierające diagnozę lokalnych potrzeb edukacyjnych (Alina Hałoń, Iwona Kusak); Mapowanie zasobów i zawiązywanie partnerstw (Alina Hałoń, Iwona Kusak); Komunikacja w społeczności (Tomasz Ignalski); Edukacja medialna (Łukasz Tura); Edukacja międzykulturowa (Grzegorz Odoj); Edukacja regionalna (Sylwia Kurcab); Podstawa programowa a edukacja kulturowa (Sylwia Kurcab); Praca metodą projektu (Aleksander Lysko); Analiza wniosku aplikacyjnego i regulaminu konkursu (Aleksander Lysko); Źródła finansowania projektów kulturalnych (Aleksander Lysko).  

fot. Regionalny Instytut Kultury w Katowicach