Edukacja kulturowa w województwie podlaskim. Raport

Date of publication: 05.07.2017
Średni czas czytania 3 minutes
print

W analizowanych dokumentach strategicznych na poziomie gmin termin „edukacja kulturowa” nie funkcjonuje w ogóle, a „edukacja kulturalna” jedynie marginalnie. Pojawia się on przede wszystkim jako jedno z zadań instytucji kultury (natomiast już nie jako zadanie placówek edukacyjnych). 

Niniejszy raport stanowi efekt pracy badawczej nad kondycją edukacji kulturowej w województwie podlaskim. Badanie zrealizował zespół badawczy Fundacji SocLab w 2016 r., w ramach projektu Podlaski Pomost Kultury (2016-2018), będącego regionalnym wydaniem programu Bardzo Młoda Kultura, zainicjowanego przez Narodowe Centrum Kultury. 

Publikowany poniżej raport jest skróconą wersją pełnego opracowania, udostępnionego w Internecie, w darmowej wersji cyfrowej. Autorzy dołożyli starań, aby krótsza wersja zawierała jedynie najważniejsze ustalenia z badań, przekazane w sposób możliwie zwięzły i klarowny. Powinna być przydatna dla wszystkich czytelników zaangażowanych lub zainteresowanych tematyką edukacji kulturowej. Jednocześnie, autorzy zachęcają do zapoznania się z poszerzonym opracowaniem, gdzie odnaleźć można pogłębione lub bardziej szczegółowe opisy i interpretacje.

Zasadniczym celem przedstawionej niżej diagnozy było ukazanie kondycji oraz specyfiki edukacji kulturowej w województwie podlaskim. Miała ona wskazać, jakie zasoby mogą zostać wykorzystane do prowadzenia skutecznych działań edukacyjnych i kulturalnych w ramach stworzonej przez lokalnego Operatora programu (Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku) sieci instytucji i animatorów kultury oraz jakie problemy regionalnego środowiska i poszczególnych interesariuszy należy rozwiązać, aby podwyższyć efektywność działań w zakresie edukacji kulturowej. Istotne było również określenie zróżnicowanych oczekiwań i percepcji edukacji kulturowej wśród różnych grup badanych. Badaczom zależało na poznaniu opinii instytucji kultury, władz samorządowych, nauczycieli i pedagogów oraz animatorów kultury, zarówno tych pracujących w konkretnych strukturach, instytucjach, jak i tych, którzy działają niezależnie. 

Poniższa publikacja powinna posłużyć lokalnemu Operatorowi programu Podlaski Pomost Kultury do optymalizacji działań na rzecz rozwoju edukacji kulturowej w regionie. Może jednak pomóc również wszystkim podmiotom zaangażowanym w działania z zakresu edukacji kulturowej w szukaniu najlepszych rozwiązań w codziennej pracy w społecznościach lokalnych. Autorzy mają nadzieję, że oprócz wartości czysto poznawczej, niniejsza publikacja przyczyni się również do zwiększenia liczby działań edukacyjnych w województwie podlaskim oraz podwyższenia ich jakości. 

- Ze wstępu

Fot. WOAK Białystok

„Edukacja kulturowa w województwie podlaskim. Raport skrócony”, Maciej Białous, Łukasz Kiszkiel, Małgorzata Skowrońska, Katarzyna Sztop-Rutkowska, WOAK, Białystok 2016

Skrócony raport w wersji on-line

Rozszerzona wersja raportu w wersji PDF