Date of publication: 04.07.2017
Średni czas czytania 7 minutes
print

Projekt zakładał wykorzystanie potencjału multimedialnego Kina za Rogiem „Jutrzenka” we Wleniu do kształcenia potrzeb kulturowych przez animację i edukację kinowo-filmową. Na proces składały się warsztaty oraz realizacja filmu fabularnego – pierwszego w tej małej miejscowości.

Pomysłodawczynią koncepcji projektu „To Movie Wleń” jest Anna Komsta, dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w pięciotysięcznym tysięcznym Wleniu. W realizacji pomysłu pomagały jej Magdalena Borkowska i Agnieszka Malinowska tworząc wspólnie zespół projektowy, im zaś pomagali byli pracownicy OKSiT, Zespołu Szkół im. św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu, edukatorzy zewnętrzni. 

Uczestnicy projektu z sektora oświaty i kultury zgodnie podkreślali, że odnieśli wrażenie, że po raz pierwszy dom kultury i szkoła działają razem na rzecz rozwoju pasji i  talentów dzieci i młodzieży.

Projekt zakładał udział 26 uczniów z Zespołu Szkół im. św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu. Dla części z nich było to zupełnie nowe doświadczenie. Twórczy i uczestnicy otrzymali wyjątkowe wsparcie od wielu mieszkańców miasteczka, którzy statystowali w filmie, pomagali rozwiązywać przeszkody, motywowali i wzmacniali działania zespołu. W jedną z ról wcielił się były asystent operatora nieistniejącego od 30 lat Kina Jutrzenka we Wleniu, którego uczestnictwo w produkcji było niezwykle symboliczne. Niebagatelną rolę odegrali rodzice dzieci - uczestników projektu, od samego początku bardzo świadomie i odpowiedzialnie podchodząc do zajęć swoich podopiecznych.

Projekt w małym środowisku społeczności Wlenia był od samego początku nowatorski i zakrojony na szeroką skalę. Podstawową formą pracy były trzy rodzaje paneli warsztatowych. Pierwsze, zatytułowane Młody Krytyk Filmowy, to projekcje wybranych filmów połączone z dyskusją krytyczną pod okiem instruktora. Warsztaty były okazją do poznania historii filmu i kina, a także środków artystycznego wyrazu. Były tez okazją do wyrażenia emocji, przeżywania sztuki. 

Drugi rodzaj warsztatów - Młode Kadry Filmowe - to ćwiczenia z produkcji filmowej, których efektem jest wspólnie wyprodukowany godzinny film pt. „Próba generalna”. Uczestnicy warsztatów, pod kierunkiem edukatorów filmowych, zrealizowali film z wykorzystaniem wybranych przez siebie środków wyrazu i możliwych technik audiowizualnych. W ramach tego działania poznali typowe elementy produkcji filmowej od scenariusza do post-produkcji. 

[caption id="" align="alignnone" width="2035.0"] Plan filmowy – budynek Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu Plan filmowy – budynek Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu [/caption]

Warsztaty „Bardzo Młode Kino” to premiera i projekcje filmowe. Zadaniem tego modułu działań było wspólne przeżywanie emocji kinowych, promocja filmu, projektowanie afiszu, biletów, spotów na portalach społecznościowych, spotkanie z widownią. Zadaniem warsztatów było świadome korzystanie z możliwości kina jako narzędzia integracji, budowania wspólnoty, rozwijania potrzeb kulturowych, aspiracji, wyrażania emocji, artykułowania własnego ja.

Zespół projektowy starał się, aby możliwie twórczo wykorzystać te metody pracy, które angażowały i otwierały na działanie jego uczestników. Ważne było, aby uczestnicy mogli się włączyć w projekt na każdym jego etapie, z tworzeniem koncepcji włączenie, zgodnie ze swoimi predyspozycjami - każdy uczestnik wybierał sam role, jaką chciał w projekcie odegrać. Była to samodzielna decyzja, za którą uczestnicy wzięli pełną odpowiedzialność. Od samego początku dzieci i młodzież wiedzieli, że mogą stać się aktorami, ale również mogą „tworzyć film” z drugiej strony kamery - przy zdjęciach, oświetleniu, dokumentacji, kostiumach. W ten sposób mieli poczucie bezpieczeństwa i angażowali się na tyle, na ile czuli się dobrze w projekcie.

Nowatorstwo projektu w tej społeczności polegało również na wykorzystaniu nowych narzędzi pracy - szczególnie dotyczących planu filmowego – takich jak: kamera, oświetlenie, aparat fotograficzny, blenda fotograficzna, mikrofon, klapser, tuba itp. W skład zespołu instruktorów-realizatorów wchodziło klika osób dorosłych, tym samym ważne było stworzenie partnerskich więzi między dziećmi a dorosłymi. Rzeczą istotną było stworzenie warunków do zabawy w coś, co nie przypominało zajęć w szkole, mimo że każde spotkanie i działanie miało charakter edukacyjny. Grupa miała poczucie, że bierze udział w wyjątkowym projekcie. Ważnym elementem projektu było przygotowanie jego promocji m.in. pomoc w nagłaśnianiu wydarzenia w szkole i w miasteczku. Te działania kończyły się wspólnym przygotowaniem gali połączonej z premierą filmu.  

Projekt obfitował w spotkania i warsztaty. W ramach projektu odbyło się 5 spotkań grupy projektowej, 8 spotkań warsztatowych, 11 paneli w ramach zajęć pt. Młody Krytyk Filmowy, 17 paneli w ramach zajęć pt. Młode Kadry Filmowe, 5 pokazów filmowych w ramach zajęć pt. Bardzo Młode Kino. Obywała się gala filmowa i spotkanie ewaluacyjne całego projektu. 

Koniecznie trzeba powtórzyć, kontynuować
— Dzieci uczestniczące w projekcie

Duże zainteresowanie projektem zaowocowało powstaniem grupy teatralnej, a także przyjęciem uchwały budżetowej w gminie zawierającej środki na realizację pomysłów tego typu w kolejnym roku budżetowym.