Szkolenie z zakresu edukacji kulturowej i budowy partnerstw

Date of publication: 04.04.2017
Średni czas czytania 3 minutes
print

W lutym i marcu w gdańskim Centrum Edukacji Nauczycieli odbyły się szkolenia dotyczące edukacji kulturowej oraz budowania partnerstw między sektorami edukacji i kultury.

Partnerstwo, rozumiane jako międzysektorowa współpraca różnych podmiotów, jest nieodłączną cechą „Sieci Kultury”. Szkolenia były przeznaczone dla przedstawicieli podmiotów, które zadeklarowały udział w konkursie „Sieć Kultury 2017”. Ten sam temat powtórzyliśmy w trzech terminach, by jak najwięcej osób mogło z niego skorzystać. Z kolei dwa dni szkoleniowe miały pozwolić osobom zaangażowanym w edukację kulturową w województwie pomorskim na lepsze poznanie się i integrację środowiska.

Już samo spotkanie było inspiracją do doprecyzowania swoich projektów
— Agata Andrasiak, koordynatorka programu „Sieć Kultury”. 

Łącznie w szkoleniach wzięły udział 72 osoby – liderki i liderzy edukacji kulturowej z 33 pomorskich miejscowości. Wśród nich znaleźli się zarówno zaawansowani, jak i początkujący twórcy działań. Najliczniej reprezentowane były sektory oświaty oraz organizacji pozarządowych. W szkoleniach wzięli też udział przedstawiciele instytucji kultury oraz grupy nieformalnych i podmiotów prywatnych. 

Pierwszy dzień wypełniały warsztaty „Od edukacji kulturowej do zmiany społecznej”. Prowadząca Karolina Ciechorska-Kulesza, doktor nauk humanistycznych na Uniwersytecie Gdańskim, dzieliła się swoim doświadczeniem z pracy ze środowiskami lokalnych działaczy. 

Drugiego dnia Zofia Lisiecka, prezeska Fundacji Edukacyjnej ODiTK, wprowadzała przybyłych w „Action Learning” (nauka w działaniu). Ta metoda pracy grupowej stosowana jest do rozwiązywania trudnych, złożonych problemów poprzez rozwijanie praktycznych umiejętności uczestników procesu. 

Następnie odbywały się zajęcia z „Budowania i wzmacniania partnerstw w projektach z edukacji kulturowej” prowadzone przez Annę Urbańczyk – trenerkę, koordynatorkę projektów kulturalnych, edukacyjnych i społecznych. Uczestnicy poznali sekret dobrego partnerstwa, jak również narzędzia do analizowania zadań i zasobów. Dodatkowo celem warsztatów było stworzenie okoliczności sprzyjających sieciowaniu i poszukiwaniu partnerów do projektów kulturalno-edukacyjnych.

Fot. Agata Andrasiak