„Sieć Kultury” w regionie – relacja ze spotkań

Date of publication: 22.02.2017
Średni czas czytania 5 minutes
print

W dwa tygodnie „Sieć Kultury” przeprowadziła 7 spotkań informacyjno-integracyjnych w pięciu miastach województwa pomorskiego: Chojnicach, Gdańsku, Pruszczu Gdańskim, Ustce i Wejherowie. 

Spotkania były możliwe dzięki zaangażowaniu partnerów programu – Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, Centrum Edukacji Nauczycieli, Fundacja Edukacyjna ODiTK, Gdański Teatr Szekspirowski, Nadbałtyckie Centrum Kultury – którzy wsparli koordynatorów w prowadzeniu spotkań.

Rekordową frekwencją cieszyło się spotkanie w Gdańskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuki, zorganizowane we współpracy z Gdańskim Programem Edukacji Kulturalnej. Łącznie, we wszystkich spotkaniach wzięło udział ponad 100 osób. Byli to mieszkańcy różnych miejscowości i przedstawiciele rozmaitych podmiotów: pracownicy instytucji kultury, nauczyciele, bibliotekarze, działacze organizacji pozarządowych, samorządowcy. Uczestnicy spotkań różnili się także pod względem wieku. Ale wszystkich łączyła chęć wspólnego działania dla dobra edukacji kulturowej w Pomorskiem.

Spotkania nie ograniczały się do wysłuchania informacji, lecz prowadziły do zawierania znajomości, wymiany doświadczeń i ożywienia dialogu. Swobodnym rozmowom sprzyjały zwłaszcza części nieoficjalne, kuluarowe, dzięki którym uczestnicy mogli „sieciować się”, czyli nawiązywać kontakty i tworzyć zalążki przyszłych partnerstw.

Odpowiadając na pytania z sali, prowadzący wyjaśniali kwestie formalne związane z konkursem „Sieć Kultury 2017”.

Niektórzy uczestnicy przychodzili na spotkania z gotowymi pomysłami na projekty edukacyjno-kulturowe, o których chcieli porozmawiać. W dyskusjach akcentowano też jak ważne jest budowanie dobrych relacji między sektorami oświaty i kultury. Ponadto nauczyciele zwracali uwagę na potrzebę nawiązania współpracy z ludźmi pracującymi w charakterze mediatorów, coachów i doradców zawodowych, którzy mogliby podzielić się swoją wiedzą z uczniami, na przykład podczas godzin wychowawczych. W kontekście szkoleń i konsultacji, jakie oferuje „Sieć Kultury”, uczestnicy podkreślali, że wsparcie merytoryczne jest bardzo pożądane i ważniejsze nawet niż dofinansowanie, które można otrzymać w ramach konkursu.

4 lutego odbyło się spotkanie dla zainteresowanych z powiatów: wejherowskiego, lęborskiego, puckiego. Partner: Fundacja Edukacyjna ODiTK, prowadząca: Zofia Lisiecka; miejsce spotkania: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie. W spotkaniu wzięło udział 12 osób.

6 lutego odbyło się spotkanie dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych, zorganizowane we współpracy z Gdańskim Programem Edukacji Kulturalnej, reprezentowanym przez Joannę Kowalską. Miejsce spotkania: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki. W spotkaniu wzięło udział 58 osób.

7 lutego odbyło się spotkanie dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, zorganizowane we współpracy z Gdańskim Programem Edukacji Kulturalnej, reprezentowanym przez Joannę Kowalską. Miejsce spotkania: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki. W spotkaniu wzięło udział 15 osób.

8 lutego odbyło się spotkanie dla zainteresowanych z powiatów gdańskiego i nowodworskiego. Partner: Centrum Edukacji Nauczycieli, prowadzący: Piotr Zubowicz; miejsce spotkania: Filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Pruszczu Gdańskim. W spotkaniu wzięło udział 5 osób.

Również 8 lutego odbyło się spotkanie dla zainteresowanych z powiatów człuchowskiego i chojnickiego. Partner: Nadbałtyckie Centrum Kultury; prowadzące: Monika Łajming i Agata Andrasiak; miejsce spotkania: Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach. W spotkaniu wzięło udział 20 osób.

10 lutego odbyło się spotkanie dla zainteresowanych z powiatu gdańskiego. Partner: Gdański Teatr Szekspirowski; prowadząca: Anna Ratkiewicz-Syrek; miejsce spotkania: Gdański Teatr Szekspirowski. W spotkaniu wzięło udział 12 osób.

13 lutego odbyło się spotkanie dla zainteresowanych z powiatu słupskiego. Partner: Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej; prowadząca: Joanna Żuraw; miejsce spotkania: Centrum Aktywności Twórczej w Ustce. W spotkaniu wzięły udział 24 osoby.