Edukacja kulturowa w województwie pomorskim. Diagnoza

Date of publication: 04.07.2017
Średni czas czytania 3 minutes
print

Badani wskazują m.in. na brak wsparcia ze strony współpracowników, partnerów. Samotność lidera ujawnia się przede wszystkim podczas trudności i czasochłonnych zadań, a także w próbach znalezienia następców. To ostatnie idzie w parze ze zjawiskiem odpływu młodych ludzi do dużych ośrodków miejskich bądź zamianą zajęcia powodowaną założeniem rodziny lub znalezieniem innej, stałej pracy.

Diagnoza regionalnego środowiska zajmującego się edukacją kulturową w województwie pomorskim jest integralną częścią programu "Sieć kultury" realizowanego przez Instytut Kultury Miejskiej. Zdobyta wiedza ma pomóc w doskonaleniu programu przede wszystkim dzięki określeniu potencjału i kierunków rozwoju edukacji kulturowej w województwie.

Prowadząc badania, staraliśmy się poznać specyfikę pracy edukatorów, zobrazować funkcjonujące w regionie sposoby rozumienia i postrzegania edukacji kulturowej oraz kierunki i trendy w praktyce edukacyjnej w regionie. Istotne były dla nas kompetencje, wiedza i umiejętności, jakie uznawane są przez samych edukatorów za ważne w ich pracy oraz to, w jaki sposób chcielibyśmy je rozwijać. Z drugiej strony, interesowały nas także codzienne problemy związane z pracą edukacyjną, które mogą stanowić bariery w realizacji głównych założeń programy Bardzo Młoda Kultura. Dlatego pytaliśmy też badanych w jaki sposób Sieć Kultury może wpłynąć na rozwój edukacji kulturowej i jakie oczekiwania w związku z tym mające wobec Instytutu jako realizatora programu.

Badania diagnostyczne korzystały zarówno z metod ilościowych, jak i jakościowych. Podobnie jak w innych województwach korzystaliśmy z ogólnopolskiej ankiety internetowej stworzonej przez autorów programu Bardzo Młoda Kultura. W realizacji badań współpracowaliśmy z badaczami i studentami Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Udało się nam zidentyfikować 1200 podmiotów zajmujących się edukacją kulturową w poszczególnych powiatach i przyjrzeć się obszarom i metodom działania. Przeprowadziliśmy 44 wywiady indywidualne z reprezentantami środowiska edukacji kulturowej w województwie pomorskim, dbając o zróżnicowanie obszarów i sposobów organizowania pracy edukacyjnej. Zrealizowaliśmy także 4 wywiady grupowe w różnych częściach województwa.

- ze Wstępu

 

Zachęcamy do zapoznania się wynikami badań.

„Edukacja kulturowa w województwie pomorskim. Diagnoza”, Natalia Brylowska (red.), autorzy: Karolina Ciechomska-Kulesza, Tomasz Grabowski, Krzysztof Stachura

Raport w wersji on-line

Wersja PDF

Więcej na temat badań organizacji badań na stronach Sieci Kultury