Edukacja kulturowa w Małopolsce. Raport z badań

Date of publication: 23.06.2017
Średni czas czytania 2 minutes
print

W okresie od kwietnia do października 2016 roku trwały badania zmierzające do uchwycenia i opisania aktualnej sytuacji dotyczącej edukacji kulturowej w województwie małopolskim. Okazją do nich był projekt Synapsy, którego celem jest wsparcie edukacji kulturowej i osob, które się nią zajmują. Prowadzone badania miały dostarczyć informacji pozwalących czynić to bardziej skutecznie i efektywnie.

Efektem połączenia ogólnych, programowych zaleceń oraz autorskiego, regionalnego pomysłu była diagnoza, której efektem jest raport autorstwa Łukasza Maźnicy, Dawida Sobolaka, Jana Strycharza oraz Weroniki Stępniak (konsultacja merytoryczna oraz koordynacja badań). Raport został przygotowany we współpracy z Fundacją Warsztat Innowacji Społecznych. Jego wydawcą jest Małopolski Instytut Kultury. 

Najważniejszymi pytaniami, na które badania miały przynieść odpowiedzi, były:

  • Kto zajmuje się edukacją kulturową w regionie i jak jest ona rozumiana?
  • Jakie są obszary i  metody prowadzenia edukacji kulturowej (dominujące i deficytowe)?
  • Kto jest uczestnikiem inicjatyw z  zakresu edukacji kulturowej, a  kto nim nie jest, choć można zakładać, że powinien być?
  • Jak wygląda współpraca pomiędzy różnymi podmiotami aktywnymi na polu działań z zakresu edukacji kulturowej? Czy występuje, a jeśli tak, to jakie przyjmuje modele?

Uzyskane odpowiedzi pozwalają określić strategiczne mocne i słabe strony edukacji kulturowej oraz szanse i  zagrożenia dla rozwoju tego obszaru w województwie Małopolskim. 

Podstawowy raport diagnostyczny dostępny jest pod następującym adresem

Wersja PDF

Raporty z poszczególnych etapów procesu badawczego: badania ankietowe, wywiady pogłębione, stan wiedzy

 

Opracowanie na podstawie: Edukacja Kulturowa w Małopolsce. Raport z badań ukierunkowanych na diagnozę stanu i perspektyw edukacji kulturowej w województwie małopolskim.