ale fajnie, można dotykać! Sztuczki muzealne

Date of publication: 23.06.2017
Średni czas czytania 5 minutes
print

Uważamy, że dzieci przedefiniowały dla siebie pojęcie muzeum i to jak należy się w nim zachować, zwracały uwagę na przestrzeń, a nie tylko na dzieła sztuki. Najczęściej były to dla nich nowe miejsca, co wywoływało nie lada zachwyt.

Pomysłodawczyniami zadania „Sztuczki muzealne” były absolwentki i studentki wrocławskiego kulturoznawstwa, zatrudnione w instytucjach kultury i instytucjach edukacyjnych: Monika Krzysztofińska, Agata Iżykowska, Alicja Abramowicz.

Celem jaki postawiły sobie organizatorki było zapoznanie grupy dzieci ze sztuką współczesną oraz zachęcenie ich do regularnego odwiedzania muzeów i galerii sztuki. Cel ten osiągnęły  poprzez przeprowadzenie cyklu warsztatów w najważniejszych wrocławskich instytucjach kultury związanych ze sztuką współczesną. Były to: Galeria Miejska Wrocławia, Muzeum Narodowe oddział Sztuki Współczesnej – Pawilon Czterech Kopuł oraz Muzeum Współczesne Wrocław. Cykl warsztatów zwieńczył wernisaż, który rozpoczął wystawę prac dzieci wykreowanych podczas warsztatów, oraz prezentacja katalogu wystawowego.

Uczestnikami projektu było 29 uczniów wrocławskiej Szkoły Podstawowej nr 73 im. Generała Władysława Andersa w wieku od 7 do 12 lat. Jak opisują to same organizatorki zadania, dzieci były otwarte na współpracę, bystre, aktywne, serdeczne. Część dzieci, która wydawała się być zamknięta na początku projektu wraz z jego rozwojem otwierała się na wspólną zabawę.

Wyzwanie stanowiła dla nas dwójka dzieci, które posługiwały się słabo językiem polskim. Chłopiec był Ukraińcem, zaś dziewczynka Rosjanką. Mimo problemów w komunikacji dzieci doskonale rozumiały tematykę warsztatów, świetnie radziły sobie przy realizacji zadań.
— Autorki projektu

Przyjęto założenie, że wybierane przykłady dzieł sztuki muszą być atrakcyjne wizualnie, a temat wiodący warsztatów, ich problematyka musi być dostosowana do wieku odbiorców, podobnie jak język osób prowadzących warsztaty.

Nie opowiadałyśmy życiorysu artysty, ale podawałyśmy dzieciom na przykład tytuł pracy i pytałyśmy jak to zmienia ich postrzeganie dzieła.
— Autorki projektu

Przedmiotem kreatywnej interpretacji stały się prace polskich artystów: „Klepsydra” Stanisława Dróżdża (MWW), „Odcięłam sobie głowę” Marty Kubiak (Galeria Miejska Wrocław), „Spektakl” Jana Tarasina (Pawilon Czterech Kopuł), „Pożoga” Władysława Cwenarskiego (Pawilon Czterech Kopuł)

Obierałyśmy temat przewodni warsztatu i starałyśmy się do niego dążyć pytając dzieci o ich skojarzenia dotyczące dzieła sztuki oraz poprzez tworzenie inspirowanych nim prac
— Autorki projektu

Warsztaty rozpoczęły się w połowie września 2016 roku i trwały przez kolejne trzy soboty. Grupy dzieci wraz z opiekunami spotykały się pod wybraną szkołą, by następnie (dzieląc się wcześniej na trzy grupy) udać się do wybranych miejsc. Warsztaty odbywały się równolegle i rotacyjnie. Oznacza to, że trzy grupy miały warsztaty w jednym czasie i każda z nich znalazła się w każdym z muzeów lub galerii. Powrót w mury szkolne nastąpił przy okazji wernisażu wystawy prac dzieci wykonanych podczas warsztatów. Podczas wernisażu dzieci otrzymały nagrody w postaci książek „Zróbmy sobie arcydziełko” oraz przygotowanego specjalnie na wystawę katalogu z ich pracami. Podczas wydarzenia dzieci naładowane pozytywną energią z zapałem pokazywały rodzicom swoje prace i katalog. Przygotowany został również poczęstunek dla małych artystów i ich gości w postaci domowych ciast. Zarówno dla dzieci, jak i dla organizatorek była to pierwsza wystawa, którą bardzo przeżywały emocjonalnie. Bez wątpienia było to dla nich ważne wydarzenie.

Fot. P. Dzwonkowska

Opracowano na podstawie materiałów DOKiS