Zachodniopomorskie: EKDUS - Edukacja Kulturowa Dla Umiejętności Społecznych

Date of publication: 17.09.2015
Średni czas czytania 4 minutes
print

Operatorem projektu EKDUS - Edukacja Kulturowa Dla Umiejętności Społecznych jest  Złocieniecki Ośrodek  Kultury. Wspierają go partnerzy*** z Zachodniopomorskiego Forum Kultury. EKDUS jest otwarty dla innych partnerów z terenu województwa zachodniopomorskiego. Do udziału zapraszamy instytucje kultury, organizacje pozarządowe, szkoły, nauczycieli, animatorów kultury, freelancerów etc. 

Celem projektu jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce:

• identyfikacja instytucji i organizacji zajmujących się edukacją kulturową w regionie oraz opis zasobów i ograniczeń dla rozwijania praktyk w zakresie edukacji kulturowej i artystycznej w regionie; 

• prowadzenie działalności szkoleniowej, wzmacniającej kompetencje edukatorów i nauczycieli oraz rozwijanie systemów i źródeł informacji, z których będą mogli korzystać poszukujący wartościowych inicjatyw i aktywności w zakresie edukacji kulturowej i artystycznej; 

• finansowane na obszarze województwa zachodniopomorskiego inicjatyw edukacyjnych realizowanych wspólnie przez przedstawicieli sektorów oświaty i kultury; 

• tworzenie sieci współpracy pomiędzy osobami zatrudnionymi w instytucjach i organizacjach kulturalnych i oświatowych oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych. 

W szczególności zależy nam na stworzeniu mapy wiedzy o ludziach i podmiotach zajmujących się edukacją kulturową. Interesuje nas wszelka aktywność edukacyjna w obszarze kultury. Chcemy poznać odpowiedź na pytanie: kto zajmuje się edukacją kulturową w regionie i jak to robi?

Zaplanowane działania obejmują:  

• organizację spotkań liderów, artystów, nauczycieli, animatorów, freelancerów, pedagogów pracowników sektora kultury i oświaty, zainteresowanych działaniami kulturowymi, prezentowanie projektu oraz jego przebiegu, 

• wyłonienie animatorów działających w sferze kultury i oświaty chętnych do udziału w projekcie, 

• organizację szkoleń z zakresu edukacji kulturowej i wspólna diagnoza regionalnego środowiska zajmującego się edukacją kulturową, 

• dofinansowanie inicjatyw z zakresu edukacji kulturowej, uwzględniających kształcenie cenionych społecznie umiejętności i postaw takich jak: kreatywność, umiejętność współpracy, kompetencje komunikacyjne i medialne - wypracowanych w ramach szkoleń przez współpracujących ze sobą przedstawicieli sektora oświaty i kultury.

Kontakt:

ZŁOCIENIECKI OŚRODEK KULTURY
ul. Połczyńska 6
78-520 Złocieniec
Tel.  94 367 1455
www.zok.zlocieniec.pl
email: sekretariat@zok.zlocieniec.pl

Zespół:

Józef Szkandera - koordynator merytoryczny
Monika Kuczyńska - koordynator

***Partnerzy z Zachodniopomorskiego Forum Kultury: 

 • Czaplinecki Ośrodek Kultury,
 • Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda,  
 • Fundacja Akademia Edukacyjna w Szczecinie,
 • Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Wierzchowie, 
 • Goleniowski Dom Kultury,
 • Ińskie Centrum Kultury,
 • Kamieński Dom Kultury w Kamieniu Pomorskim, 
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim,  
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach, 
 • Ośrodek Kultury w Mirosławcu,
 • Ośrodek Teatralny Kana w Szczecinie, 
 • Stowarzyszenie Biały Zdrój, 
 • Sławieński Dom Kultury, 
 • Stowarzyszenie Edukacyjno-Społeczno-Kulturalne Teatr Brama – Goleniów,  
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Drawska "Meander",
 • Świdwiński Ośrodek Kultury,
 • Zespół Szkół Prywatnych "Słoneczne" w Szczecinie