Wielkopolskie: Centrum Praktyk Edukacyjnych

Date of publication: 15.09.2015
Średni czas czytania 4 minutes
print

CENTRUM – to tutaj spotykają się różne idee, pomysły, ludzie i zasoby.

PRAKTYK – stawiamy na praktyczne działanie. Naszą misją jest wprowadzanie idei edukacji kulturowej w życie.

EDUKACYJNYCH – poszerzamy pojęcie „edukacja”, dotąd zawłaszczone przez oficjalny system szkolnictwa. Wskazujemy, że edukacja to różne sposoby przyswajania oraz dzielenia się wiedzą.

Centrum Praktyk Edukacyjnych to projekt realizowany od 2014 roku przez Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu. Od roku 2016 działamy w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura” zainicjowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Naszym głównym celem jest sieciowanie osób związanych z edukacją i kulturą w Wielkopolsce. Bogata oferta kierowana do nauczycieli i animatorów to m.in.: bezpłatne warsztaty, konkurs „Współdziałanie w kulturze”, który umożliwia nauczycielom i animatorom realizację wspólnych projektów; publikacje zawierające gotowe scenariusze lekcji; wsparcie merytoryczne w działaniach projektowych.

Nasze działania mają charakter popularyzatorski, społeczny i badawczy. Współpracujemy z podmiotami zajmującymi się edukacją kulturową adresowaną zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do osób dorosłych i seniorów. Misją CPE jest promowanie idei edukacji kulturowej, którą rozumiemy jako rozwijanie aktywnych, twórczych i krytycznych form uczestnictwa w kulturze. Wymagają one jednak złożonych kompetencji kulturowych – naszym zadaniem jest wspieranie ich rozwoju.

SIECIOWANIE. Sieciowanie środowiska oświaty i kultury to jeden z ważniejszych celów, który stawia sobie nasz zespół. Przez szereg działań integracyjno-informacyjnych tworzymy platformę aktywnych nauczycieli, edukatorów, animatorów kultury i aktywistów, która umożliwia tworzenie wspólnych projektów z zakresu edukacji kulturowej.

KONKURS „WSPÓŁDZIAŁANIE W KULTURZE”. Wsparcie finansowe i merytoryczne projektów edukacyjno-kulturowych tworzonych w partnerstwach osób ze środowiska oświaty i kultury to główny cel konkursu. Pomagamy realizować przedsięwzięcia zarówno długofalowe jak i krótkofalowe oraz jesteśmy obecni na każdym etapie realizacji projektu.

DIAGNOZA. Prowadzimy systematyczną diagnozę działań z zakresu edukacji kulturowej prowadzonych w Wielkopolsce oraz diagnozę potrzeb i oczekiwań odbiorców tych wydarzeń. Ponadto szkolimy edukatorów w zakresie prowadzenia diagnoz lokalnych, aby samodzielnie mogli określać potrzeby uczestników swoich działań. 

SZKOLENIA. Pragniemy systematycznie podnosić kwalifikacje w zakresie edukacji i animacji kulturowej przez szereg warsztatów o różnorodnej tematyce. W naszej ofercie znajdują się warsztaty z zakresu edukacji muzealnej, sztuki współczesnej, edukacji medialnej, filmowej, pedagogiki teatru, antydyskryminacyjne, pracy ze społecznościami lokalnymi i wiele innych. Warsztaty prowadzone są przez nasz zespół oraz trenerów z całej Polski.

PUBLIKACJE. Oferujemy szereg publikacji on-line dostępnych bezpłatnie na naszej stronie. Znajdują się wśród nich zarówno raporty roczne z prowadzonych przez nas badań, artykuły poświęcone tematyce edukacji kulturowej, a także „Poradniki metodyczne” zawierające gotowe scenariusze warsztatów i lekcji z zakresu edukacji kulturowej, które posłużyć mogą jako inspiracja dla prowadzenia własnych działań.


Kontakt:

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

Ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań

Tel. 607 609 320, 61 6464 206

www.cpe.ckzamek.pl

facebook/cpe.poznan

Koordynatorzy:

Ewelina Banaszek e.banaszek@ckzamek.pl

Jakub Walczyk j.walczyk@ckzamek.pl

Zespół programowo-badawczy:

Katarzyna Chajbos

dr Marta Kosińska

dr Karolina Sikorska

dr Sylwia Szykowna