Pomorskie: Sieć Kultury

Date of publication: 11.09.2015
Średni czas czytania 2 minutes
print

Operatorem programu jest Instytut Kultury Miejskiej, samorządowa instytucja kultury z Gdańska. Zajmujemy się organizowaniem wydarzeń kulturalnych, wspieraniem kadr kultury i prowadzeniem badań kultury. W Gdańsku rozpoznawani jesteśmy dzięki obecności w przestrzeni publicznej (Narracje, Odcinki, Streetwaves, Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki, Kolekcja Malarstwa Monumentalnego na Zaspie, Gdańskie Dni Sąsiadów, Gdańskie Miniatury), w Polsce dzięki projektom badawczym i publikacjom Obserwatorium Kultury, dzięki konferencji poświęconej marketingowi kultury, a także działaniom edukacyjnym w ramach programu Sieci Kultury.

Sieć Kultury. Edukacja kulturowa w województwie pomorskim to program nastawiony na sieciowanie, dokształcanie i wspieranie kadr kultury województwa pomorskiego. Do udziału w programie zapraszamy nauczycieli, pracowników domów kultury, bibliotek, teatrów, muzeów, edukatorów i animatorów kultury, a także radnych i przedstawicieli władz z województwa pomorskiego. Program Sieć Kultury skierowanu jest do osób, które zajmują się edukacją kulturową indywidualnie, w grupach nieformalnych, w instytucjach czy organizacjach pozarządowych. Sieć kultury integruje i tworzy sieci powiązań osób zaangażowanych w edukację kulturową w województwie pomorskim. Program jest realizowany w szerokim partnerstwie z organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, centrum doskonalenia nauczycieli oraz innymi podmiotami działającymi na polu edukacji kulturowej w województwie (np. Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym). W ramach programu prowadzimy diagnozę środowiska zajmującego się edukacją kulturową, konkursy na realizację projektów we współpracy sfer kultury z przedstawicielami placówek oświatowo-edukacyjnych czy wsparcie merytoryczne w postaci mentoringu oraz indywidualnych konsultacji.

Kontakt:

Instytut Kultury Miejskiej
ul. Długi Targ 39/40,
80-830 Gdańsk

Koordynator programu:

Agata Andrasiak

Koordynatorka części badawczej programu:

Natalia Brylowska

Koordynatorka konkursu i zadań konkursowych:

Katarzyna Buczek