Podlaskie: Podlaski Pomost Kultury

Date of publication: 10.09.2015
Średni czas czytania 4 minutes
print

Celem projektu jest utworzenie sieci stałej współpracy pomiędzy instytucjami kultury i placówkami edukacyjno-oświatowymi województwa podlaskiego. A wszystko po to, by wzmocnić ofertę edukacji kulturowej dostępnej dla podlaskiej młodzieży.

Rzecz w tym, aby nauczyć młodych ludzi uczestniczyć w kulturze. Uświadomić im, że warto korzystać z kultury, warto poznawać jej ofertę i że warto ją współtworzyć. Aby przekonać młodych ludzi do tego, trzeba mieć dobrze wyszkolone kadry, które w nowoczesny i atrakcyjny sposób potrafią do młodzieży dotrzeć. Dotychczas słyszeliśmy głosy z regionu, że nie ma kadr, że potrzebne są warsztaty, materiały. Że potrzebne są narzędzia, by móc realizować dobre pomysły edukacyjne. Projekt PODLASKI POMOST KULTURY takie możliwości daje. To szansa na to, by edukacja kulturowa w naszym województwie stała się skuteczna i nowoczesna. Chcemy przekonać młodych ludzi, że warto uczestniczyć w kulturze i tego ich nauczyć.

Konkretnie zależy nam na tym, by:

  1. poszerzyć krąg młodych osób, które mogą uczestniczyć w edukacji kulturowej;
  2. wzmocnić wiedzę, umiejętności i kompetencje osób, które zajmują się edukacją kulturową (a więc instruktorów, animatorów, nauczycieli), tak by byli skuteczni.
  3. stworzyć możliwości i płaszczyzny współpracy osób zajmujących się edukacją kulturową, zwłaszcza tych ze sfery edukacji i tych ze sfery kultury (wiemy, że z taką współpracą jest krucho);
  4. uświadomić znaczenie edukacji kulturowej, zwłaszcza w kręgach odpowiedzialnych za lokalną politykę społeczno-kulturalną.

Planujemy szereg przedsięwzięć, które mają doprowadzić do realizacji zakładanych celów. Na początek – działalność badawcza, czyli diagnoza obecnego stanu w zakresie edukacji kulturowej. Dowiedzieliśmy się, jakie mamy zasoby, jakie kadry, jakie formy edukacji kulturowej, a także jakie są potrzeby w tym zakresie. Kolejnym krokiem były szkolenia i warsztaty dla animatorów, instruktorów i nauczycieli. Co roku uzupełniamy badania o wybrane tematy, analizując zgłaszane problemy i sfery, o których wiemy za mało, aby wdrożyć skuteczną zmianę. Wreszcie współfinansujemy – w formie konkursów – programy edukacyjne skierowane do młodzieży w lokalnych placówkach kultury w terenie. To istotne wsparcie finansowe dla podmiotów działających w terenie – małych miejscowościach, w których brakuje niemal wszystkiego. Prowadzimy wsparcie szkoleniowe, które opiera się na założeniu, że warto uczyć rzeczy ciekawych, aktualnych i przydatnych w bezpośredniej pracy. Prowadzimy mentoring – wspólnie pracujemy nad poprawą sytuacji i sfer zgłaszanych przez animatorów i instytucje w ich miejscowościach. Staramy się rozwiązywać problemy i zapewniać trwałość wdrażanych rozwiązań. Pokazujemy, że kadry kultury i edukacji naszego województwo, dzięki odpowiedniemu wsparciu merytorycznemu i wzajemnej współpracy – mogą realizować ambitne, przydatne i skuteczne działania. Z korzyścią dla dzieci i młodzieży naszego regionu. 

Kontakt:

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 8,
15-950 Białystok
www.woak.bialystok.pl
woak@woak.bialystok.pl 

Koordynator:

Damian Dworakowski